Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Kvinna sätter sin laddare i vägguttag
Nyhet

Tänk på det här med höglasttimmar

Publicerad: 2023-09-28

När hösten är här betyder det också att vi snart går över till höglasttimmar. Men när infaller det och hur ska du tänka för att hålla din kostnad nere?

Om du har Telge Nät som ditt nätbolag infaller höglasttiden under perioden 1 november – 31 mars under vardagar mellan kl. 07.00 – 20.00. Resterande tid är det låglasttimmar. De exakta tiderna på dygnet på höglasttiden infaller kan variera beroende på vilket nätbolag du har, men höglastmånaderna är desamma.

Hur kan jag påverka min effektavgift?

Effektavgiften är den avgift du betalar när du använder elen på höglasttimmar. För att hålla den nere ska du sprida ut din elanvändning över dygnets timmar. När ett hushåll använder många saker som drar el samtidigt ökar belastningen på elnätet och då får man betala en högre effektavgift. Använder du istället en sak i taget, blir effektavgiften lägre. Det bästa sättet att hålla nere effektavgiften är att sprida ut sin elanvändning över dygnet och månaden. Du kommer att få flera effekttoppar under månaden men det är endast den högsta som du får betala för.

Hur räknas effektavgiften ut?

Det är den timme under månaden då du har haft högst förbrukning i genomsnitt som ligger till grund för hur hög din individuella effektavgift blir. För att räkna ut din effektavgift under höglastmånaderna tar nätbolaget ut ett värde som baseras på hur hög din förbrukning varit under varje enskild timme för hela den aktuella månaden, men också ett specifikt värde som baseras på din förbrukning specifikt under höglasttid på dygnet. Om det högsta värdet (den timme då du förbrukat som mest el) infaller under höglasttid blir det ett och samma värde för hela månaden och du betalar bara ett enskilt belopp. Om din högsta förbrukning i stället infaller under låglasttid får du två olika värden, ett för din förbrukning specifikt under höglasttid och ett för låglasttid och får betala två olika belopp. Det bästa sättet att försöka hålla nere effektavgiften är alltså att:

1) sprida ut din elanvändning över dygnet och

2) att försöka planera din elanvändning så att så stor del som möjligt infaller utanför höglasttid.

Kom ihåg att det är ditt elnätsbolag som hanterar din effektavgift, inte vi på Telge Energi (vi är ditt elbolag).