Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Vindsnurror i vatten
Nyhet

Telge Energi får ny ägare

Publicerad: 2023-06-21

Det står i dagarna klart att Telge Energi kommer att få en ny ägare i slutet av sommaren. Det är finska börsnoterade Fortum som lagt ett bud på Telge Energi och som ägaren Telge-koncernen accepterat, liksom Kommunfullmäktige i Södertälje. Nu kommer den legala processen att fortgå under sommaren.

Med en av Nordens främsta energikoncerner i ryggen kommer Telge Energi kunna få bättre förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas. Det är också Telge-koncernens syfte med försäljningen, att låta Telge Energi hamna i ett större sammanhang där vår potential tydligare kommer till sin rätt. Telge Energi har länge gått i bräschen för utvecklingen mot förnybar energiförsörjning i Sverige. Nu finns goda utsikter för att kunna öka takten att erbjuda kunderna än mer spännande produkter och tjänster – allt genom fortsatt innovationskraft och tätare kunddialog.

Ägarbytet innebär i dagsläget inga förändringar i löpande och pågående kundavtal. Verksamheten kommer att fortsätta precis som tidigare. Med samma varumärke och i samma företag.

Vår uppgift nu är att fortsätta göra allt det vi redan gör varje dag; att säkerställa att vi ger våra befintliga och nya kunder bra och relevanta produkter, tjänster, tips och råd kopplat till våra el-avtal och övriga erbjudande.

Har du frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig till Kundservice.