Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Telge Energi gör om kritiserat elavtal — ”Vi har lyssnat på våra kunder”

Publicerad: 2023-03-23

Efter kundernas kritik mot Telge Energis förvaltade avtal ”Tryggt elavtal” görs avtalet nu om och byter dessutom namn. Efter att ha fört en dialog med kunderna under februari månad; i fokusgrupper, på telefon och i enkätform, presenterar Telge Energi nu en rad åtgärder för det kritiserade elavtalet. Bland annat kommer förändringar i avtalsvillkoren att göras om som svar på kundernas feedback. Bolaget väljer också att byta namn på avtalet för att bättre tydliggöra dess innehåll. Rutiner för den framtida försäljningen kommer också att ses över och ändras. 

— Nöjda kunder är vår högsta prioritet. Därför har vi lyssnat och tagit till oss. Nu agerar vi, säger Niklas Holberg, vd Telge Energi.

Förutom ett nytt namn, Förvaltat elavtal, förkortas uppsägningstiden för Tryggt elavtal från sex kalendermånader till tre månader. En stor förändring, enligt bolaget, eftersom avtalet bygger på framtida prissäkringar, men samtidigt, menar Telge Energi, en nödvändig förändring eftersom just uppsägningstiden har varit ifrågasatt av kunderna. Vidare ses de löpande prisprognoserna, som regelbundet skickas ut till kunderna, över för att bättre tydliggöra de prognostiserade elkostnaderna.

— Vi utvärderar ständigt våra produkter. De förändringar vi nu gör är ett direkt svar på de synpunkter som kommit fram i vår initierade kunddialog. Målsättningen är att alltid kunna erbjuda både tjänster och produkter som efterfrågas av våra kunder, säger Niklas Holberg, vd Telge Energi.

I en enkätundersökning som Telge Energi genomfört bland sina kunder, under de senaste veckorna, uppger majoriteten av de svarande att de tycker att elmarknaden är komplex och svår att förstå. Majoriteten av de kunder som svarat och som idag har Tryggt elavtal uppger dessutom att de inte helt förstått skillnaden mellan ett förvaltat avtal och ett rörligt elavtal.

— Vi tar till oss att produkten är komplex och därför behöver förklaras noga för de kunder som väljer den. Därför kommer produkten framöver att enbart säljas via telefon av certifierade medarbetare. Vår ambition är hela tiden att hjälpa våra befintliga och nya kunder att välja rätt på elmarknaden. Då måste vi säkra att informationen också landar rätt, fortsätter Niklas Holberg, vd Telge Energi.

Telge Energis förvaltade elavtal har funnits i över tio år. Under hösten 2022 bedömde marknaden att det rörliga elpriset skulle bli rekordhögt under vintermånaderna. Marknadspriset för terminskontrakten som prissäkrades blev följaktligen också högt. Under samma tid sökte många kunder efter alternativ till traditionellt rörligt elpris.

— Kunddialogen är central och viktig för oss. Som kommunalägt bolag i Södertälje är våra kunder även i stor utsträckning våra grannar. Det ställer ännu högre krav på oss att alltid förtjäna vårt förtroende. Jag är väldigt tacksam över det gensvar vi fått från våra kunder så att vi har kunnat åtgärda det som vi behövde åtgärda, avslutar Niklas Holberg, vd Telge Energi.

Förändringar som nu görs i Tryggt elavtal:

  • Namnändring från Tryggt elavtal till Förvaltat elavtal för att säkra att namnet bättre beskriver produktens innehåll.
  • Ändring av avtalsvillkoren med bl a kortad uppsägningstid från ursprungliga sex kalendermånader till tre månader.
  • Gör det möjligt för de kunder som snabbare önskar byta till annat elavtal hos Telge Energi att, fram till och med 31 maj, erbjuda endast 30 dagars uppsägningstid samt en brytavgift om 750 kr.
  • Ändra sättet som det förvaltade elavtalet säljs på, genom att enbart sälja avtalet via telefon av certifierade säljare, för att säkra gott om tid att förklara en produkt som upplevs som komplex.

Fakta Tryggt elavtal:

Tryggt elavtal bygger på att en del av kundens förväntade elförbrukning prissäkras i förväg. Säkringen sker genom köp av så kallade terminskontrakt för framtida el. Priset på dessa terminskontrakt är marknadens bästa gissning på vad elpriset kommer att bli i framtiden.

Månaderna januari och februaris rörliga elpris blev mycket lägre än vad marknaden först hade förutspått. Priset för ”Tryggt elavtal” i januari och februari blev därmed högre än rörligt elpris vilket fick många kunder att känna sig besvikna på valet av elavtal.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Elowsson, pressansvarig Telge
Erik.elowsson@telge.se
08-550 220 50