Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Press-Krav-3525x881
Pressmeddelande

Telge Energi och KRAV i unikt samarbete för långsiktig hållbarhet

Publicerad: 2018-01-22

Organisationen KRAV och elbolaget Telge Energi kommer framöver att kunna erbjuda hållbara helhetslösningar till alla KRAV-certifierade lantbrukare i Sverige. Bland annat extra förmånliga erbjudanden på förnybar el, installation av solceller samt hög och stabil ersättning vid köp av överskott av producerad solel.


Ett av kraven för att bli KRAV-certifierad är att lantbruket drivs med el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Utöver det behöver större anläggningar även genomgå en energikartläggning. Förnybar energi och ren el är produkter som länge varit självklarheter för Telge Energi som tidigt gick i frontlinjen för omställningen mot förnybart och som aktivt fortsätter att driva utvecklingen. På varsitt håll har KRAV och Telge Energi länge arbetat för en mer hållbar värld och i och med samarbetet erbjuds nu konkret stöd och lösningar till Sveriges KRAV-bönder. Erbjudandet inkluderar förmånliga elavtal, solpaketslösningar med solceller och installation, personlig guide och hjälp med all administration och även hjälp med ansökan om investeringsstöd. Utöver det kommer KRAV-certifierade lantbrukare att erbjudas energikartläggning och helhetslösningar för energisnål LED-belysning. Partnerskapet är det första i sitt slag och syftar till att inspirera fler företag att gå ihop för att skapa hållbara lösningar och erbjudanden mot kunder samt underlätta för lantbrukare att ta steget närmre att bli självförsörjande på el. 

Vi är stolta och glada att inleda detta partnerskap med Telge Energi som ska skapa mervärde för de KRAV-certifierade lantbrukarna. Det är vår ambition att finna fler partnerskap med våra kunder och andra aktörer. Att vi valt att samarbeta med elbolaget Telge Energi är ingen slump eftersom våra värderingar ligger i linje med varandra, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Det här är en fantastisk möjlighet att som två aktörer med olika inriktningar kunna hitta en samarbetsform och på det sättet påskynda omställningen mot en hållbar värld. Det är ett ansvar som alla aktörer på marknaden borde ta, stora som små, alla kan bidra på sitt sätt. Tillsammans med KRAV kan vi underlätta för fler lantbrukare att ta steget till förnybar energi och egenproducerad solel, säger Mats Fagerström, vd på Telge Energi.

Om KRAV
KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Organisationen KRAV utvecklar reglerna för KRAV-certifierad produktion och informerar om och marknadsför KRAV-märkt mat. Bland KRAV-medlemmarna finns Arla
, Scan och ICA, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna. Idag finns cirka 4 000 lantbrukare och 750 förädlingsföretag med KRAV-certifierad produktion, cirka 750 KRAV-märkta butiker och 1 400 KRAV-godkända restauranger. Läs mer om organisationen KRAV här www.krav.se

Om Telge Energi
Telge Energi är elbolaget från Södertälje som kämpar för att förändra världen. Därför investerar Telge Energi i klimatinitiativ som gynnar både nutida och framtida generationer. Det betyder bland annat att Telge Energis vinst bidrar till att ge barn, i Sverige och världen, en ljusare framtid och en mer hållbar planet. Som kund hos Telge Energi får du alltid 100% ren el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. På så sätt är Telge Energis kunder med och driver omställningen mot förnybart. Läs mer om Telge Energis klimatinitiativ på www.telgeenergi.se

För mer information om samarbetet mellan Telge Energi och KRAV läs här www.telgeenergi.se/krav

 

Kontaktpersoner Telge Energi

Jonna Holmgren, pressansvarig Telge Energi
telefon: 070 - 888 05 02
e-post: jonna@massivpr.se

Robert Nordström, produktchef Telge Energi
telefon: 08-550 223 64
e-post: robert.Nordstrom@telgeenergi.se