Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Telge Energi vill göra solceller tillgängligt för fler – introducerar hyresavtal för privatkunder

Publicerad: 2023-02-06

Efterfrågan på solceller från svenska konsumenter har ökat markant under senare år. I takt med höjda elpriser, och en allmänt ökad medvetenhet om elförbrukning, har fler hushåll önskat investera i solceller som en långsiktig lösning för den egna energiförsörjningen. Telge Energi upplever däremot att ännu fler konsumenter skulle önska sig solceller, som ett sätt att agera hållbart, men att alla inte har de ekonomiska förutsättningarna för en investering. Därför introducerar nu Telge Energi en ny tjänst som innebär att privatkunder kan långtidshyra en solcellsanläggning istället för att behöva direktbetala eller ta lån. Telge Energi hoppas att tjänsten ska bli en dörröppnare för fler konsumenter att övergå till en förnybar energiproduktion.

- Vi är stolta över att kunna presentera en produkt som gör det möjligt för långt fler att dra nytta av den energi som solen producerar. Vi vill vara en möjliggörarare för många fler kunder med en önskan att kunna använda, och dra nytta av, solenergi för den egna energiförbrukningen. Vi möter regelbundet konsumenter som tidigare fått avstå en solcellsinstallation av ekonomiska skäl. Vi hoppas nu att dessa, och många fler, ska se en helt ny möjlighet att skaffa en solcellsanläggning till sin fastighet, säger Peter Wigren, solcellsrådgivare vid Telge Energi.

Efterfrågan på solceller har ökat kraftigt under senare år. Enligt Energimyndigheten installerades under 2021 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige vilket, enligt myndigheten, är en ökning med 46 procent jämfört med föregående år. Parallellt med en ökad efterfrågan har komponentbrist, på grund av världsläget skapat längre leveranstider än vad branschen önskat. Idag kan Telge Energi däremot leverera både solceller och installation av desamma inom ett par månader från undertecknat avtal. Hyresavtal för solceller finns i tre olika kategorier som väljs baserat på fastighetens förutsättningar och hushållets konsumtion. Kalkylen mellan hyresavtalets månadskostnad och estimerad årlig kostnadsbesparing, under de 20 år som hyresavtalet löper, måste därför skräddarsys till varje kund. 

- Vår ambition är hela tiden att hjälpa våra befintliga och nya kunder att välja rätt på elmarknaden. Det handlar givetvis om alla val som har bäring på hushållets elförbrukning och kostnader. Vi tror därför att den här nya tjänsten, att kunna hyra solceller istället för att köpa, är ytterligare ett sätt att förenkla för kunderna att göra smarta energi-val, fortsätter Peter Wigren, solcellsrådgivare vid Telge Energi.

Möjligheten att hyra solceller från Telge Energi och samarbetspartners Cloover finns redan nu. De hyrespaket av solcellsanläggningar som bolaget erbjuder börjar prismässigt på en månadskostnad om ca 1.500:- och finns redovisade på Telge Energis hemsida.

För mer information vänligen kontakta:

Erik Elowsson, pressansvarig på Telge Energi
076-627 561 37
08-550 220 50