Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
I förgrunden ett tak med solpaneler. Bakom taket syns två vindkraftverk samt kraftledningar. Solen som skiner i motljus håller på att gå ner bakom taket.

Vad är skillnaden på förnybar och fossilfri el?

Publicerad: 2024-04-30

Du har säkert hört båda uttrycken – förnybar och fossilfri el. Men vad är det egentligen som skiljer dem åt?

Förnybar el 

Förnybar el eller förnybar energi som det också kallas, är el som kommer från naturliga energikällor som inte försvinner. Energikällorna förnyas i samma takt som de används. Nedan är 3 av de vanligaste förnybara energikällorna:

  • Solenergi
  • Vindkraft
  • Vattenkraft 

Fossilfri el

Fossilfri el är energi som produceras utan att använda fossila bränslen som kolkraft, olja eller naturgas. Nedan är de vanligaste fossilfria energikällorna:

  • Solenergi
  • Vindkraft 
  • Vattenkraft
  • Kärnkraft 

Att använda fossilfri el är viktigt för att minska koldioxidutsläpp och för att minska beroendet av fossila bränslen. 


Läs mer