Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Nyhet

Varför är min grannes elräkning lägre?

Publicerad: 2023-05-23

Är det stor skillnad på din och din grannes elräkning? Även om ni har ungefär lika stor boyta finns det många andra saker som gör att fakturan kan bli olika hög. Här reder vi vad som egentligen påverkar ditt elpris och vad som är viktigt att ha i åtanke för att få en så rättvis jämförelse som möjligt.

Vad kan jag jämföra?

Uppvärmningssätt

I stora drag kan man säga att ett boende kan värmas upp på något av följande sätt:

Värmepumpar – Tar tillvara på värmen i luften, jorden, berget eller vattnet.

Pannor – Vattnet värms i en panna och värmen fördelas ut med hjälp av ett radiatorsystem. Precis som med värmepumpar finns det flera olika typer av pannor.

Fjärrvärme – Det produceras i en större gemensam anläggning och kopplas till husets värmesystem med en värmeväxlare.

Direktverkande el - Energin fördelas ut i huset via ledningar till radiatorer eller golvvärme. 

Uppvärmningen av ditt hus står för cirka 50% av din förbrukning! Hur du väljer att värma upp ditt hus har därför en väldigt stor påverkan på hur mycket el ditt hem förbrukar och därmed också vad din kostnad blir.

Ditt elavtal

Vilken typ av elavtal du har kan spela stor roll för ditt pris. Om du har ett rörligt elavtal följer ditt pris spotpriset, vilket gör att din elkostnad kan skilja sig mycket åt från dag till dag. Har du ett förvaltat elavtal så prissäkras i stället en stor del av din el i förväg baserat på vad marknaden tror att elen kommer att kosta framåt. Det bygger på långsiktighet och innebär att du får ett jämnare pris över tid, men du tar samtidigt inte del av plötsliga toppar eller dalar i spotpriset. Vissa elbolag erbjuder även fasta elavtal där du binder upp avtalet på till exempel tre år. Då vet du exakt vad du kommer att få betala för elen varje månad.

Din elkostnad styrs även av om du har timpris eller månadspris. Med timpris betalar du vad elen kostar just den timmen då du förbrukar den och om du lyckas tajma din elanvändning till när spotpriset är som lägst kan du ofta komma ner mycket i pris. Här kan du se vad spotpriset på Nord Pool är i dag.

Om du i stället har månadspris innebär det att du betalar ett snittpris för elen som är gemensamt för alla månadsavlästa kunder i ett och samma elområde och som har samma elbolag.

Huvudsäkring

Har du koll på vad du har för huvudsäkring i huset? Har du en huvudsäkring med högre kapacitet än vad du egentligen behöver betalar du onödigt mycket i nätavgift. Om du misstänker att du kan ha en huvudsäkring som har högre kapacitet än vad din förbrukning kräver, hör av dig till ditt nätbolag så kan de i så fall hjälpa dig med ett byte.

Solceller eller laddbox?                                                                 

Har din granne solceller? Det är något som kan hålla nere elkostnaden väldigt mycket under våren och sommaren då solen lyser som mest. Om du dessutom har tecknat ett produktionsavtal hos oss på Telge Energi kan du du sälja tillbaka den el du inte själv använder till oss och få ekonomisk ersättning för det.

Läs mer och teckna produktionsavtal

En elbil är också en smart investering för många men det innebär också att du som laddar din elbil hemma med en laddbox kommer använd mer el än någon som inte har en elbil.

Hushållets vitvaror

Vitvaror i hemmet drar mycket el och står för ungefär 25% av den totala förbrukningen. Nya vitvaror är däremot betydligt mer energisnåla än äldre vilket betyder att du kan minska förbrukningen rejält genom att investera i modernare varianter om du inte redan har gjort det.