Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
I förgrunden ett tak med solpaneler. Bakom taket syns två vindkraftverk samt kraftledningar. Solen som skiner i motljus håller på att gå ner bakom taket.

Batterier till företag och BRF

Med ett batteri kan du dra nytta av solenergin även under de timmar på dygnet som dina solceller själva inte producerar. Dessutom kan du få bra betalt för att delta på stödtjänstmarknaden. Då ställer du ditt batteri till förfogande åt Svenska Kraftnät så att energin i ditt batteri kan användas till att stabilisera elnätet

Hur fungerar stödtjänster?

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens finns en så kallad stödtjänstmarknad som regleras av Svenska Kraftnät. Vid deltagande på stödtjänstmarknaden ställer du ditt batteri till förfogande åt Svenska Kraftnät så att energin i ditt batteri kan användas till att stabilisera elnätet. I gengäld erhåller du som batteriägare ekonomisk ersättning via en teknisk aggregator (exempelvis Checkwatt som vi samarbetar med). Ju större batterisystem du har desto större ersättning får du. All hårdvara du behöver för att komma i gång tillhandahålls av oss på Telge Energi.

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Den som aktiverat sitt batteri till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad de senaste åren har kunnat erhålla god ekonomisk ersättning. Ett batteri på 9,3 kW skulle under perioden 2020-2022 i snitt ha gett ca 3200 kr/månad i ersättning*.

*Även om deltagande har gett betydligt mer än så senaste månaderna kan det vara rimligt att räkna med lägre ersättningsnivåer på sikt. Telge Energi kan givetvis inte garantera framtida ersättningsnivåer. Ersättningen kan bli lägre när fler resurser ansluter sig men den kan även bli högre tack vare ökad förnybar elproduktion.
Ersättningen är beräknad utifrån medverkan på marknaderna för stödtjänster hos Svenska kraftnät via företaget Checkwatt.

 

Delfinansiera med Hållbarhetsfonden

Alla företagskunder hos oss på Telge Energi kan ansöka om medel från Hållbarhetsfonden. Om det gäller projekt för energieffektivisering krävs även att ni köper in el märkt Bra Miljöval (ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kollektiv kan undantas från detta krav då de inte har samma ekonomiska förutsättningar och i vissa fall inte kan påverka elavtal själva).

Läs mer om vilka riktlinjer som gäller för projekten i detta utdrag från Bra Miljövals kriterier

 

Hur ansöker man?

Ni ansöker enkelt genom att fylla i blanketten nedan och mejla den till fond@telgeenergi.se.Telge Energi förvaltar pengarna, men det är alltid Naturskyddsföreningen som beviljar eller avslår sökta projekt.

Tänk på att ansöka i god tid innan projektet ska starta.

Ansökningsblankett

Erbjudande på solceller och batterier

Just nu kan ni få upp till 160.000 kr rabatt vid köp av solceller och batterier. 

Till erbjudandet

Laddningsikon