Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Arkitekter ritar kartan för hållbart samhälle

Krook & Tjäder är en av Sveriges största arkitektbyråer med åtta kontor utspridda över landet. Varje kontor agerade länge på egen hand med separata elavtal. För att betona vikten av förnybar energi samlades avtalen till ett. Valet av leverantör blev Telge Energi tack vare utbudet av förnybara energikällor.

Moderna arkitektkontor inser betydelsen av att arbeta hållbart. För Krook & Tjäder har detta varit en drivkraft sedan starten 1988. Projekten inom stadsbyggnad, landskap, arkitektur och inredning har inverkan på miljön ur många aspekter: socialt, ekonomiskt och kanske framför allt vad gäller koldioxidutsläpp. Dessa frågor arbetar Malin Sjölund-Olsson, arkitekt på Krook & Tjäder, med inom koncernen i rollen som hållbarhetsstrateg.

– Utmaningen för oss som ett tjänsteföretag är att vi påverkar hela samhället och människors levnadssätt, konstaterar Malin. Hållbarhet kopplas till vår verksamhet både internt och externt. Om vi väljer en annan leverantör av en trästomme i något av våra projekt och föreslår det för vår kund så kan det bytet spara in mer koldioxid än vi själva gör av med på vår samlade kontorsverksamhet under ett år. Som företag vill vi påverka brett och har Agenda 2030 som riktmärke.

Hållbara städer och samhällen

Urbaniseringen i världen ökar och växande städer skapar möjligheter för ekonomisk tillväxt, men bidrar också till djupare sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Det ställer krav som behöver bemötas på ett hållbart sätt. Hållbara städer och samhällen är en av de bärande punkterna i Agenda 2030.

– För oss som samhällsbyggare kan det handla om allt från planeringen av bostäderna och infrastrukturen till att använda oss av rätt transporter och hur vi utformar offentliga platser, berättar Malin.

Väga målkonflikter och välja väg

En del av hållbarhetsarbetet handlar om att prioritera vägval. Ett projekt som ska hålla i 100-tals år påverkar miljön under hela livslängden och därför är de långsiktiga bedömningarna avgörande. Hur blir det om fastighetsprojektet görs lite mer kompakt – hur mycket energi sparas då under de kommande decennierna? Jämfört med hur mycket som går åt initialt för att göra en byggnad flexibel för olika behov i framtiden. Eller om bygget flyttas från en känslig biotop till en plats där istället två unika träd måste fällas – vilket ger minst negativ påverkan?

–Vi bryr oss på riktigt och vill göra gott för kunderna, medarbetarna och världen, säger Malin. Det är inte bara en CSR-gimmick för att verka duktiga. Vi försöker identifiera den klimatpåverkan vi har som företag och gör allt för att eliminera de problemen så mycket som möjligt.

De högt ställda målsättningarna gjorde att Telge Energi blev ett naturligt val med tanke på vårt långvariga arbete för hållbarhet. Något som matchade Krook & Tjäders varumärke.

Valet av energibolag är lätt och rätt

Telge Energis erbjudande passade perfekt med Krook & Tjäders ambitioner att med omtanke, öppenhet och stort engagemang gestalta den gemensamma framtida livsmiljön. Till en början hade koncernens kontor olika elavtal, men för två år sedan valdes Telge Energi till övergripande leverantör av el.

– Det handlade inte om ett "prispressarbyte" utan om att vi sökte ett bolag som har hållbarhet i fokus, berättar Malin. Uppsalakontoret hade redan goda erfarenheter av Telge Energi och det avgjorde valet.

Genom att byta elbolag plockade Krook & Tjäder en lågt hängande frukt.

– Ja, för oss som värderar hållbarhet är det en ganska enkel sak att byta till en leverantör som tänker likadant. Vi kunde direkt konstatera att vårt koldioxidavtryck minskade till noll. Att det dessutom blev billigare med en samlad faktura gör ju inte saken sämre!

Bytet ledde också till ökad affärsnytta eftersom koncernen i varumärkesbyggandet gentemot nya kunder bland annat kommunicerar behovet av solceller i uppdragen.
Vi bygger varumärke på att vi aktivt jobbar för lägre koldioxidavtryck i och med vårt åtagande i Fossilfritt Sverige vilket kompletterar vårt dagliga hållbarhetsarbete och ger oss ett ännu större fokus på minskad klimatpåverkan i vårt samhällsbyggande, säger Malin.

 

Även små företag kan göra stor skillnad! Kontakta oss för konkreta tips på hur du som företag kan bli mer hållbar, oavsett storlek.