Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

”Självklart bryr vi oss om klimatet!”

Solceller på taket och ett gemensamt nätabonnemang med kapade fasta kostnader. Det är några initiativ som bostadsrättsföreningen Skagershuset tagit för att bli mer ekonomiskt- och ekologiskt hållbara. – Självklart bryr vi oss om klimatet! En stor del av utsläppen vi gör som privatpersoner sker genom vårt boende. Där har vi som Bostadsrättsförening ett stort ansvar, säger Gustaf Bergeröd, Ordförande i Brf Skagershuset.

33 lägenheter ryms i huset som med sin träfasad får en kaxig framtoning bland sina tegelgrannar. Fasaden tillhör bostadsrättsföreningen Skagershuset i Årsta i Stockholm och har stått på platsen sedan 2013, efter en ritning av OWC Arkitekter. Redan från början är byggnaden planerad utifrån resurseffektivitet, hög miljömedvetenhet och stor omsorg kring materialval, med bland annat förnyelsebart trä även i stommen. Genom att först tillverka komplexet på fabrik och därefter transportera det till platsen, kunde huset dessutom förtillverkas under tak i klimatskyddad miljö. Något som begränsade produktionstiden till bara ett år och var en av många anledningar till att huset sen blev utsett till Årets Stockholmsbyggnad år 2014. Ett år efter de första boenden flyttat in.

Gustaf Bergeröd, Ordförande brf Skagershuset

Fotograf: Evelina Carborn

Självförsörjande till 40 procent

Gustaf Bergeröd, Ordförande i Skagershusets bostadsdrättsförening, har bott i huset sedan 2019. Precis som för de övriga boenden i huset är det för honom en självklarhet att föreningen fortsätter i samma hållbara spår som varit husets kärna från start.

– Vi som bostadsrättsförening försöker hela tiden utveckla idéer hur vi kan underlätta för en hållbar livsstil för de boende. Vår senaste satsning är att vi låtit installera egna solceller på taket. Det gör att vi är självförsörjande till cirka 40 procent av den totala årsförbrukningen för fastigheten. Det är ett nytt projekt och därför svårt att ge några direkta resultat men det blir förhoppningsvis lönsamt på lång sikt, både ur ett ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv, säger Gustaf Bergeröd.

I samband med att det gamla elavtalet löpte ut i oktober 2021, valde Skagershuset Telge Energi som ny leverantör av el. Mycket för att elbolaget har en hållbar profil som rimmar bra med Skagershusets vision. I samma veva var föreningen också tvungen att hitta en avtalspartner för produktionen från solcellerna. Smidigheten i att ha samma partner för både produktion av egen energi och elhandeln gjorde att båda avtal slöts med Telge Energi.

”Kan spara en hel del pengar”

När solcellerna installerades ordnades även så kallad IMD, Individuell Mätning och Debitering av el. Det vill säga att de boende, i stället för individuella nätabonnemang för respektive lägenhet, är med och delar på kostnaden för hela bostadsrättsföreningens nätabonnemang. En summa som läggs direkt på respektive lägenhets månadsavgift.

 – Det gör att vi slipper enskilda fakturor för varje hushåll och kan istället samla allt på en gemensam faktura. På så sätt kan vi kapa de fasta kostnader som annars ingår i ett vanligt elavtal. När vi är så många i ett och samma avtal kan vi också få ner priset hos vårt elnätsbolag. Allt detta gör att vi kan spara en hel del pengar, säger Gustaf Bergeröd.

Ytterligare ett smart hållbart kliv, både miljömässigt och ekonomiskt, är möjligheten för föreningen att sälja tillbaks den el som produceras från solcellerna på taket till Telge Energi. Telge Energi säljer sedan föreningens el-överskott vidare till andra kunder så att fler kan få svensk solel i sina avtal. På så sätt ökar också möjligheten för fler att bidra till omställningen av energimarknaden i Sverige.

"Ett stort ansvar"

Många projekt har påbörjats och slutförts i trähuset i Årsta de senaste åren. Framöver siktar föreningen exempelvis på att installera fler laddstolpar i det gemensamma garaget, som är till för det växande antalet elbilar bland de boende. Samtliga initiativ tror Gustaf Bergeröd långsiktigt kommer ha positiv effekt på både den ekonomiska- och ekologiska hållbarheten. Och inte minst, få de boende att känna att man drar sitt strå till stacken i strävan efter en mer hållbar värld.

– Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Självklart bryr vi oss om klimatet! En stor del av utsläppen vi gör som privatpersoner sker genom vårt boende. Där har vi som bostadsrättsförening ett stort ansvar, avslutar han.