Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Speed Group

Visst finns det företag som bryr sig om miljön. Nordens största takinstallation av solceller är företaget Speed Groups senaste satsning för att nå målet att vara helt CO2-neutrala år 2025. Ytan räcker till att täcka både huvudlagrets behov av energi – och bidra med solel till närsamhället. – Det ger oss ett unikt säljargument – och en bra känsla i magen, säger Per Jonasson, CFO på Speed Group.

 

 


Solen reflekteras majestätiskt i Viaredssjön, fyra kilometer väster om Borås. En skog och ett längre stenkast därifrån, breder en stor betongbyggnad ut sig över grönglänsande gräsmattor. Byggnaden är företaget Speed Groups lager i Viared, ett företag som erbjuder hållbar logistik och rekrytering med kontor och lager i Borås, Göteborg och Stockholm. Det går inte att se från marken, men på byggnadens ovansida finns Nordens största takinstallation av solceller. Ytan som omfattar 60 000 kvadratmeter beräknas producera 4 gigawattimmar förnybar el per år. Elen från förnybara källor räcker till att täcka både fastighetens egna behov av energi och bidrar dessutom med solel till närsamhället där 2,6 miljoner kilowattimmar går rakt ut i elnätet.

 

Gustaf Bergeröd, Ordförande brf Skagershuset

Fotograf: Evelina Carborn

”Ett unikt säljargument”

– Det är ett omfattande initiativ som möjliggjorts tillsammans med Telge Energi. I en omvärld där hållbarhet blir alltmer viktigt för våra nuvarande och blivande kunder ger det oss ett unikt säljargument. Och såklart en bra känsla i magen som medarbetare och medmänniskor, säger Per Jonasson, CFO på Speed Group.

Speed Group har varit kunder hos Telge Energi sedan 2018. Elavtalet gick från början ut på att Telge Energi levererade förnybar el till företaget. Idag har man utvecklat samarbetet som även innefattar ett elproduktionsavtal, där Telge Energi köper överskottsel som genereras från Speed Groups egna soltaksanläggning. Att valet föll på just Telge Energi som partner när nytt elavtal skulle upphandlas baserades på flera kontrollpunkter, där den absolut viktigaste var att ha en elleverantör som, precis som SpeedGroup, värdesätter hållbarhet högt och som lever den visionen fullt ut.

Resultatet har överträffat förväntningarna

– Förutom proffsig och tillgänglig service och ett bra avtal, föll valet på Telge Energi eftersom man enbart säljer energi från förnybara källor. Våra kunder ställer höga krav på oss när det gäller hållbarhet och eftersom vi inte vill förknippas med fossila bränslen kan vår elleverantör inte göra det heller. Och det inte ens på minsta mikronivå, säger Per Jonasson.

De senaste två åren beskriver han som präglade av lönsam tillväxt och ett stort fokus på att vidareutveckla företaget för en fortsatt hållbar tillväxt. Och resultatet är tydligt. En klimatinventering från 2020 visade att Speed Group hade en CO2-påverkan om 1974 ton.

Genom flertalet initiativ, där just solceller på lagertaket varit en viktig del, har resultatet överträffat förväntningarna: målsättningen för 2021 på 1700 ton, landade tillslut på 1 251 ton. Något som innebär att Speed Group har goda förutsättningar att nå det övergripande målet: att vara helt CO2-neutrala till 2025. Valet att bry sig om miljön, har även resulterat i positiva siffror rent ekonomiskt för företaget. Speed Group har stärkt positionen hos befintliga kunder i industrisegmentet och tagit marknadsandelar inom både den lokala bemanningsmarknaden i Sjuhärad samt bokdistribution– då man lagerhåller och distribuerar böcker åt förlag.

Tillväxt på 50 procent

– De nya affärerna har dessutom gett en total tillväxt på cirka 50 procent. Jag känner mig otroligt stolt över denna resa och att jag får möjlighet att jobba på ett företag där miljö, medarbetare och samhälle samt ansvarsfullt företagande är genuint menat och integrerat i allt vi gör. Och som dessutom ger oss ett kraftfullt verktyg för att attrahera nya kunder och ny kompetens, säger Per Jonasson.

Framöver ska Speed Group fortsätta att jobba efter den strategiska plan man satt för de kommande åren med fokus på lönsam tillväxt, ökad effektivitet, bättre kvalitet och stolta medarbetare. En del i ledet är att installera soltak tillsammans med hyresvärdarna även på företagets anläggningar i Göteborg och Stockholm.

Var ser ni er om 10 år?

–  Det är vår skyldighet att både som individer och företag ta ansvar och skapa den framtid vi själva skulle vilja leva i. Därför är vårt mål att driva alla våra anläggningar genom förnybara energikällor och levererar ett värde till våra intressenter; våra kunder, medarbetare, leverantörer, våra ägare och inte minst till samhället, avslutar Per Jonasson.