Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Med solel och solpaneler kan alla göra något för ökad hållbarhet

Enligt Ekonomifakta stod bostads- och servicesektorn för 52 procent av elanvändningen i Sverige under 2019. Ekonomifakta skriver också att av all el som konsumerades 2017 var 54 procent från förnybara källor. Det finns alltså mycket kvar att göra och alla som har ett hus med tak kan göra något.

Mats Wickman är grundare och delägare till Stadskronan som äger fastigheter från Linköping i söder till Kalix i norr. Fastighetsbeståndet består mest av flerbostadshus med hyresrätter men där finns även några affärslokaler.

Inte bara uppvärmning som drar el

Som du vet är det mycket i en fastighet som drar el. Ventilation, hissar, tvättstugor samt belysning i portar och trappor för att nämna några. Att minska elkonsumtionen har länge varit en prioritet för Mats och Stadskronan, inte bara för att minska kostnaderna.

– Vårt fokus ligger främst på att dra vårt strå till stacken. Startskottet för vår satsning på solel kommer ur ett intresse att minska vår miljöpåverkan. När vi drog igång för 5-6 år sedan var anläggningarna ganska dyra och svåra att räkna hem. Nu finns det betydligt billigare solpaneler som producerar mer el så det finns ingen anledning att inte titta på solel, berättar Mats.

Alla med ett hus kan producera solel

Allt fler kommuner i Sverige stävar efter en miljöprofil och uppmuntrar både privatpersoner som fastighetsägare att arbeta mot ett mindre klimatavtryck. Hyresgästerna i Mats bestånd väljer själva sin elleverantör och Stadskronan som värd uppmuntrar alla att titta på fossilfria alternativ. 

– Vi på Stadskronan har ett teknikintresse och tycker att solpaneler är lite kul, att göra något för miljön är en extra sporre. Vi försöker också ha en sammanhållen drift över beståndet för att förenkla administrationen och minska kostnaderna. 

Mats erfarenhet är att det bara krävs små förberedelser för att komma igång med att producera solel. Det krävs sällan bygglov och solpaneler stör ingen. Väl monterade syns de knappt och det finns inga rörliga delar som går sönder vilket gör underhållet minimalt.

– När du väl gjort installationen så är det inte något underhåll, det är som att sätta in pengar på banken och se räntan ticka in. 

Miljöanpassar för framtiden

Fjärrvärme är en prioritet för många kommuner idag men alla hus kan inte anslutas. I de hus hos Stadskronan som inte har fjärrvärme försöker Mats installera bergvärme som sedan kompletteras med solel. Stadskronan strävar hela tiden mot att använda fossilfri energi med låga driftskostnader och så lågt klimatavtryck som möjligt. Solpaneler som numer har 25-årig garanti blir en investering i fastigheten. 

Trots att husen förbrukar mer än solpanelerna producerar genererar solelen en inkomst. Man säljer nämligen överskotten då den mesta solelen produceras på dagen och den största delen av förbrukningen sker på kvällen. Med flera projekt i uppstartsfasen kommer allt fler av Stadskronans hus att producera solel och allt överskott säljs på elmarknaden.

– Vi är långsiktiga fastighetsägare och vill ha en hållbar driftsekonomi med låg förbrukning. Vid renovering sätter vi till exempel alltid in energisnåla kylskåp och för att spara vatten installeras diskmaskiner i lägenheterna. Hus får solpaneler och bergvärme där det är möjligt. 

Den outtalade miljöstrategin med solpaneler

Kommuner och större fastighetsägare har ofta miljöstrategier som målar upp visioner och miljömål för verksamheten. Stadskronan har ingen uttalad miljöstrategi utan försöker i sin vardag göra miljökloka val i allt från energiförsörjning och att minska vattenförbrukningen, till att ha ett hållbarhetsfokus, så som att använda trä i stället för stål och betong, när nya fastigheter planeras och byggs. Enligt Mats kan alla som har eller ska bygga ett hus vara med och skapa en hållbar framtid med hjälp av små enkla val. Som att installera solpaneler.

– Det finns hur många bra tak som helst, titta bara ut genom fönstret så ser du outnyttjade resurser för att producera solel som kan göra skillnad, avslutar Mats.