Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Svenska Hus tar hållbarhetsfrågan på allvar

Svenska Hus är inte bara ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och i ett flertal städer i Skåne. Som bolag tar de också hållbarhetsfrågan på allvar, vilket märks i verksamheten och på deras fastigheter. Vi fick en pratstund med vd Daniel Massot.

Bostäder och lokaler är ett av de områden som står i fokus i klimatfrågan. Uppvärmningen av våra hus här uppe i kalla Norden kräver energi och även byggandet påverkar. Då är det intressant att få ett fastighetsbolags syn på hur de jobbar för att agera hållbart.

– Vi arbetar både med kommersiella fastigheter och bostäder, och hållbarhet är en viktig fråga för oss. Att inte arbeta med hållbara fastigheter är över tid inte lönsamt. Vi är långsiktiga och utifrån ett framtidsperspektiv är hållbarhetsfrågan viktig i flera aspekter såsom kundperspektivet, medarbetarperspektivet och kreditgivarperspektivet, säger Daniel Massot.

Många företag märker idag att hållbarhet inte bara attraherar kunder, utan att det även är en möjlighet att attrahera medarbetare. Märker ni att medarbetare alltmer väljer arbetsgivare som delar ens värderingar?

– Hållbarhet är en fråga som är viktig, både idag men framför allt i framtiden. Att attrahera duktiga medarbetare i framtiden blir en större utmaning då medarbetare i allt större utsträckning kommer ställa högre krav och där tror jag att hållbarhet tillsammans med andra delar som exempelvis bolagets värderingar blir viktiga, säger Daniel Massot.

Ett sätt att verkligen visa sin inställning till hållbarhet, är att sätta solceller på sina tak. Ett ytterligare sätt är att ha egna solcellsparker, vilket Svenska Hus faktiskt redan har. Hur ser ni på framtiden för era fastigheter och solcellsinvesteringar?

– Det stämmer. Idag äger vi två solparker söder om Göteborg och vi har investerat i både solpaneler och i geoenergi i våra fastigheter. Vi kommer även i fortsättningen att investera lönsamt och hållbart i solpaneler och geoenergi i våra fastigheter.

Lever ni som ni lär? Källsorterar ni på kontoret och energieffektiviserar där ni kan?

– Vi både källsorterar och komposterar på kontoret. Energieffektivisering är en del i vårt hållbarhetsarbete där vi har årliga målsättningar om förbrukningsminskningar i vårt fastighetsbestånd, säger Daniel Massot.

Hur viktigt är det för er att ha förnybar el?

– Att vi har förnybar el är bra för oss som bolag och tillsammans med Telge Energi har vi hittat rätt och vi köper även el märkt Bra Miljöval vilket vi är glada för, avslutar Daniel Massot.