Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Energideklaration

En energideklaration ger er som fastighetsägare större kunskap om byggnadens energianvändning. Insikterna kan användas för att fatta beslut om lämpliga åtgärder för att öka byggnadens energieffektivitet, minska driftkostnader, samt möjlighet att erhålla gröna lån.

En energideklaration är gilitg i tio år. Därefter är det upp till er som fastighetsägare att se till att en ny energideklaration upprättas. På Boverkets hemsida kan ni läsa mer vilka byggnader som omfattas av kraven på energideklarationer.

Vad ingår i tjänsten?

  1. Byggnadens energidata samlas in
  2. Platsbesök där byggnadens energiprestanda utvärderas
  3. Energiprestanda, energiprimärtal och kostnadseffektiva åtgärdsförslag beräknas
    Inrapportering till Boverket görs