Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Energikartläggning

En energikartläggning hjälper er som fastighetsägare att utveckla och effektivisera byggnadens energianvändning och minska energikostnaderna.

Kartläggningen utgår från hela verksamhetens energianvändning vilket avser byggnadsenergi, verksamhetsenergi samt energi till transporter. 

Vad ingår i tjänsten?

  1. Detaljerad energikartläggning
  2. Leverans av kostnadseffektiva åtgärdsförslag
  3. Sammanställning och rapport anpassat till er verksamhet