Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Laddningsikon

Flerbolagsportföljen - vårt förvaltade elavtal

Flerbolagsportföljen är Tele Energis förvaltade elavtal för dig som är företagskund. Förvaltade elavtal är stabilare än vanliga rörliga elavtal vilket innebär ett jämnare och mer förutsägbart elpris. Det gör det också enklare för er verksamhet att skapa en långsiktig affärsplanering.

Flerbolagsportföljen består av två delar, en basdel med rörligt pris och en förvaltad del. Basdelen följer spotpriset precis som vid ett vanligt rörligt elavtal, medan den förvaltade består av en fast del där priset är säkrat sedan tidigare. 

Beroende på hur det rörliga elpriset ligger kan den förvaltade delen göra så att ert elpris blir högre eller lägre än ett vanligt rörligt elavtal vid faktureringstillfället.

Hur fungerar prissäkringen?

Vi använder oss av så kallad mekanisk förvaltning, vilket innebär att vi köper in små volymer el varje handelsdag, oavsett prisnivån. På så sätt sprids risken ut. Målet är att 70% av er förväntad förbrukning varje månad ska vara prissäkrad vid leverans.

Jämnare och mer förutsägbart

Förvaltade elavtal är stabilare än vanliga rörliga elavtal. Det gör att man kan undvika de värsta pristopparna, men att man heller inte tar del av plötsliga prisnedgångar på marknaden. Priset blir helt enkelt jämnare och mer förutsägbart.

Hur fungerar det med timpris?

Flerbolagsportföljen funkar lika bra oavsett om er anläggning har månadspris eller timpris. Den enda skillnaden är att med timpris så får ni ett individuellt snittpris på basdelen av avtalet som baseras på just de timmar då ni förbrukade elen, medan ni med månadspris i stället får betala ett medelsnittpris på elen som bestäms utifrån när på dygnet majoriteten av alla kunder använder sin el.

Snittpriset läggs sedan ihop med den förvaltade delen för att få fram det slutliga priset. Den förvaltade delen är densamma oavsett om ni har tim- eller månadspris och är alltså oberoende av vilka timmar förbrukningen sker.

Vad blir ert elpris?

Vi gör löpande beräkningar på värdet av den uppsäkrade elen samt en uppskattning över vad vi tror att vad framtida spotpris kommer att bli. Baserat på det tar vi sedan fram prognoser på vad Flerbolagsportföljens elpris kommer att bli de kommande månaderna.

Kunder med avtalet Flerbolagsportföljen får varje kvartal en prognosrapport via mejl, där det förväntade elpriset för kommande kvartal presenteras (exkl. elcert, arvode).