Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Så slår du på din anläggning

När själva installationen är klar skickar vi in en så kallad färdiganmälan till ditt nätbolag. Nätbolaget byter sedan ut din elmätare (så att den både kan läsa av in- och utmatning av el). Därefter får du en bekräftelse via brev eller mejl som säger att du kan börja använda anläggningen. Under högsäsong kan detta dröja, men det är alltid ditt nätbolag som hanterar detta.

När du väl fått bekräftelsen slår du slutligen på anläggningen enligt beskrivningen nedan (dessa finns även angivna i instruktionerna du fått av oss).

OBS: Slå inte på anläggningen innan du fått bekräftelsen från nätbolaget! Annars kommer du bli debiterad (få betala) för solproduktionen i stället för att få betalt.

Gör så här för att slå på anläggningen:

Gå till växelriktaren och slå på den på vänster undersida (se bild). När displayen på din växelriktare visar status ”No Grid” eller ”L1/L2 No Grid” kan du gå vidare till nästa steg.

Laddningsikon

Nu kan du slå på säkerhetsbrytaren (se bild). Du slår på anläggningen med hjälp av spaken. Oftast är säkerhetsbrytaren märkt med en 1:a eller 0:a och efter att du slagit på anläggningen ska den stå på 1:an.

Laddningsikon

I de flesta fall är du färdig efter dessa två steg. Men, i sällsynta fall kan det vara så att du har ytterligare en separat brytare som då brukar vara placerad i fasadmätarskåpet. Säkerställ i så fall att även den är påslagen.

Laddningsikon