Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Samarbeten och nätverk

Ingen kan som bekant allt. Men tillsammans går det att uppnå en hel del. Och titta här nedan, vi har ju inte bara våra kunder som kämpar på utan även ett helt gäng vänner som vi arbetar med tillsammans för en hållbar framtid.

Schysst elhandel

Känner du till begreppet Schysst elhandel? Det är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Telge Energi är certifierade med Schysst elhandel sedan 2020.

Läs mer om Schysst elhandel här

Trygg Kundkontakt

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig trygg i din kontakt med oss. Därför är vi stolta över att inneha märkningen Trygg Kundkontakt. Trygg Kundkontakt är en kvalitetsmärkning som delas ut årligen av Kontakta, en ideell medlemsförening för alla företag som arbetar med kundkommunikation på distans. Märkningen delas ut till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.

Läs mer om Trygg Kundkontakt

Svensk Solenergi

Telge Energi är medlemmar i Svensk Solenergi. Det är en branschförening med cirka 400 medlemsföretag som tillsammans representerar den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar vi för att utveckla solenergin i Sverige.

Läs mer om Svensk Solenergi

Telge Energi vind

2011 startades Telge Energi Vind ekonomisk förening som äger två vindkraftverk, Movind i Kalmar län och Hedvind i Dalarna. Målet är att främja föreningens medlemmars miljöengagemang och deras ekonomiska intressen. Föreningen har också varit med och startat nätverket Solovindandelsföreningarna som driver på politiskt för att det ska bli lättare att äga elproduktion tillsammans. Föreningen är fristående från Telge Energi, men vi hjälper dem med administration och deras hemsida telgeenergivind.se

Solivind

Solivind är en ekonomisk förening och en av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar. Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. I maj 2021 fick Telge Energi uppdraget från Solivinds styrelse att förvalta och administrera Solivind från Utellus. 

Läs mer på solivind.com