Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Solkraft räddar liv

Kan solkraft rädda liv? Ja, faktiskt. Rent vatten och sanitära förhållanden är livsviktiga. Boende kring sjön Niassa i Moçambique drabbats varje år av kolera och andra diarrésjukdomar på grund av förorenat vatten. Främst drabbas barnen.

Världsnaturfonden WWF och Telge Energi har grävt två vattenbrunnar och byggt två sanitetsstationer som nu drivs av solkraft och ger byarna rent vatten.

Rent vatten är grunden för en ljusare framtid för regionen. Både för de boende men även sjön Niassa och utveckling av ett viktigt hållbarhetsarbete.

Snabba fakta om initiativet i Moçambique

Plats

Metangula ligger vid sjön Niassa (också kallad Malawisjön) i ett av världens fattigaste länder, Moçambique, i Afrika. Sjön är Afrikas tredje största och har ett unikt fiskbestånd.

Bakgrund

Niassasjön står för en stor del av vattenförsörjningen för boende i regionen. Vattnet är förorenat och med allvarliga diarrésjukdomar och barndödlighet till följd. Under hösten 2016 gjorde vi tillsammans med invånarna en kartläggning av behoven kring rent vatten för att kunna hitta en lösning anpassad till byarna.

Resultat

Två byar i Metangula har nu tillgång till rent vatten tack vare de solcellsdrivna vattenpumparna som installerats. Rent vatten till mat, dryck och bättre hygien. En av pumparna är installerad på en skolgård så eleverna har rent vatten och toaletter tillgängligt.

Solceller renar vattnet i Moçambique

Niassa (även kallad Malawisjön) är en av de största sjöarna i Afrika och ligger mellan Mocambique, Tanzania och Malawi. Väldigt många som bor i de kringliggande byarna är beroende av sjön för dricksvatten, rengöring, fiske och hygien. Nu har vattnet i sjön blivit smutsigare, vilket lett till hög grad av diarré- och kolerasjukdomar och hög barnadödlighet. Det smutsiga vattnet påverkar även kringliggande vattendrag och därmed ekosystemet i ett större område.

Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har Telge Energi installerat vattenpumpar och vattenrening som drivs med solceller. Det ger rent vatten till mat, dryck, hygien och tvätt samt toaletter. 

Datum för genomförande:

Oktober 2016 – 2018

Mål:

  • Ge människor förbättrad hygien och hälsa och långsiktigt minska sjukdomar och barnadödlighet.
  • Minskat beroende av sjön för dricksvatten och sanitet så att växt- och djurlivet i områdets vattendrag kan återhämta sig.
  • Att barnen kan lägga mer tid på skolan eftersom de inte längre behöver hämta vatten.
  • Ökad kunskap kring sanitet, hälsa och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Milstolpar

  • Behoven av rent vatten och sanitet kartlades tillsammans med befolkningen i byarna.
  • Två soldrivna vatten- och sanitetsstationer har installerats. Stationerna innehåller en vattentank på 5000 liter med filter, toaletter, duschar samt tvätt- och diskmöjligheter.
  • En lokal ungdomsgrupp skapades för att tillsammans med vuxna ansvara för att driva, underhålla och sprida information om stationerna.
  • Barn och ungdomar har fått lära sig mer om vatten, sanitet och hygien samt värdet av väl fungerande ekosystem genom aktiviteter i byn och i skolan.

Samarbetspartners:

Världsnaturfonden, WWF