Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Hus med solceller

Solceller med batteri - lagra din solel

Att bli självförsörjande med hjälp av solceller är en dröm för många. Har du dessutom ett solcellsbatteri kan du både producera, lagra och använda din egen el när du vill, vilket gör dig mindre beroende av det allmänna elnätet och gör det möjligt att minska din elräkning rejält. Här går vi igenom allt om hur solceller med batteri fungerar och hur du kan använda dem på bästa sätt.

Kontakta mig om batterier

Hur fungerar solcellsbatterier?

Solcellsbatterier fungerar som vanliga uppladdningsbara batterier. När dina solpaneler producerar mer el än ditt hushåll förbrukar omvandlas och lagras överskottsenergin i batteriet. Den lagrade energin kan du sedan använda när du själv vill, till exempel på natten, en regnig dag eller när elpriset är högt. Om du har ett solcellssystem utan batterilagring kan du inte lagra någon energi, då går överskottselen i stället automatiskt ut på elnätet och du får ekonomisk ersättning för den. Läs mer om att sälja överskottsel här

Fördelar med solcellsbatterier

Ökad självförsörjning

Med solcellsbatterier kan du öka din andel av egenanvänd energi från solcellerna, vilket gör ditt hushåll mindre beroende av det offentliga elnätet och mer motståndskraftigt mot exempelvis ett strömavbrott.

Minskade elräkningar

Genom att lagra överskottsel kan du använda din egenproducerade el även när solen inte skiner, vilket minskar behovet av att köpa el från elnätet som är dyrare. 

Vad kostar solceller med batteri?

Kostnaden för ett solcellsbatteri kan variera beroende på flera faktorer, till exempel batteriets kapacitet, livslängd och vilken teknik det använder. Att välja rätt batteri för ditt solcellssystem handlar inte bara om att hitta ett med rätt lagringskapacitet utan även ett som matchar dina behov och din energiförbrukning. 

För att få grönt teknikavdrag för batterier så  måste batteriet uteslutande eller så gott som uteslutande användas till att lagra den egenproducerade elen. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida 

Det kan vara fördelaktigt att köpa batteriet samtidigt som din solcellsanläggning. Då kan du nämligen utnyttja det gröna avdraget maximalt, vilket innebär att du får en skattereduktion på 50 % av material- och arbetskostnader för både batteriet, växelriktaren och en eventuell smartmätare.

Genom att köpa batteriet direkt slipper du dessutom dubbla installationskostnader och eventuella komplikationer som kan uppstå om du behöver göra ändringar i ditt befintliga solcellssystem för att integrera batteriet.

Tjäna pengar på ditt solcellsbatteri

Förutom att lagra el för eget bruk kan du med hjälp av ditt batteri få bra betalt för att delta på stödtjänstmarknaden. Då ställer du ditt batteri till förfogande åt Svenska Kraftnät så att energin i ditt batteri kan användas till att stabilisera elnätet. Läs mer om stödtjänster här