Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Exempel på parkanläggningar genom re:cap global investors ag, Niedergörsdorf 9.990 kW.
Pressmeddelande

40 solelparker ska byggas när Telge Energi och SunSpark Nordic satsar på efterfrågad lokalproducerad solkraft

Publicerad: 2021-10-27

Under de kommande två till tre åren kommer uppemot 40 solelparker att byggas med fokus på södra Sverige. Försäljning och marknadsföring av solelen hanteras av Telge Energi med inriktning på lokala företag och etableringarna genomförs av SunSpark Nordic. Satsningen svarar upp mot energibranschens övergripande ambition att accelerera utbyggnaden av förnybar energi och svarar också på svenskarnas efterfrågan på lokalproducerat.

Ett partnerskap mellan SunSpark och Telge Energi

Utifrån visionen att erbjuda både stora och små framsynta företag lokalt producerad solenergi, grundade entreprenörerna Ralph Dahlin och Pontus Ringaby företaget SunSpark Nordic AB år 2020. Tidigt inleddes samtal med Telge Energi - en aktör som länge har satsat aktivt på solenergi i Sverige - och det ledde till ett samarbetsavtal där Telge Energi står för marknadsföring och försäljning av den lokalproducerade solelen.

Telge Energi kommer att erbjuda mindre företag köp av solel från valfri lokal solelpark, medan större företag med högre förbrukning erbjuds så kallade PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Konceptet gör det enkelt för företag att köpa och använda solel utan att behöva bygga egna solelparker.

- Vi var tidiga med att satsa på solenergi och har alltid haft en stark tro på solens potential i energisystemet. Därför kändes det självklart att inleda samarbetet med SunSpark. Deras koncept passar perfekt med vår långsiktiga strategi för en mer hållbar energiförsörjning i Sverige med lokal och svenskproducerad el. Satsningen möter svenska folkets intresse för lokalproducerad solkraft och elen kommer självklart också att vara märkt Bra Miljöval, säger Johannes Boson VD Telge Energi.

Från höger Johannes Boson VD Telge Energi, Pontus Ringaby VD och Co-Founder SunSpark Nordic AB, Ralph Dahlin Co-Founder SunSpark Nordic AB, Kenny Fogel VD HPSolartech. Under de kommande två till tre åren kommer uppemot 40 solelparker att byggas med fokus på södra Sverige. Försljning och marknadsföring av solelen hanteras av Telge Energi med inriktning p lokala fretag och etableringarna genomförs av SunSpark Nordic. Satsningen svarar upp mot energibranschens övergripande ambition att accelerera utbyggnaden av förnybar energi och svarar också på svenskarnas efterfrågan på lokalproducerat.

Lokalproducerad solkraft är efterfrågad

Enligt en färsk undersökning från Telge Energi ligger solkraft i topp när Sveriges befolkning får säga sitt. Mer än var tredje svensk (35%) vill helst se att den egna elen kommer från solkraft. Dessutom svarar 35% att solenergi är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden och sju av tio svenskar kan tänka sig att sätta upp egna solceller. Nya siffror från undersökningen visar också att var femte svarande föredrar att köpa solel som producerats i samma län de själva bor i. Samarbetet som nu inleds, för att producera mer solel i södra Sverige, möter detta önskemål samtidigt som det har potential att avlasta de lokala näten.

- Vi ser en ökad efterfrågan på förnybara energilösningar från svenska företag. Fler och fler undersöker möjligheterna att teckna elavtal som bygger på leverans av svenskproducerad solkraft. Det ökande intresset beror på att både företag och privatpersoner på olika sätt vill bidra till att minska sin klimatpåverkan, säger Pontus Ringaby VD på SunSpark Nordic AB. Han fortsätter; Det som gör SunSpark unikt är att vi bygger småskaliga solelparker på många platser i södra Sverige. Vi har valt den vägen bland annat eftersom behovet av ökad elproduktion i södra Sverige är stort och i vissa kommuner kan en ny solelpark dessutom bidra till ökad trygghet i elleveranser lokalt.

Arbetet med att identifiera lämpliga platser för projektet är i stort sett klart och de två första parkerna kommer att byggas i Olofström och Töreboda kommuner. Under 2022 och 2023 kommer parker löpande sättas igång och börja producera solel till lokala aktörer som väljer att aktivt ta del i energiomställningen.

Satsningen backas av starka investerare och partners

Portföljavtalet ingicks med den välkända Schweiz-baserade investeringsrådgivaren för förnybar energi re:cap global investors ag. Köpare av projekten är fonden för förnybar energi FP Lux RE Infrastructure Opportunities. re:cap har redan över 7 miljarder SEK i solparksinvesteringar i Europa. SunSparks solparker kommer att byggas av Uppsala-baserade HPSolartech – ett bolag som delägs av Länsförsäkringar.

EY Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till SunSpark Nordic i den konkurrensutsatta finansieringsprocessen och DLA Piper har varit legal rådgivare.

Företag kan anmäla intresse redan nu på telgeenergi.se

Kontaktperson Telge Energi AB

Johline Lindholm, Press- och PR-ansvarig
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58
www.telgeenergi.se

Kontaktperson SunSpark Nordic AB

Ralph Dahlin co-founder
ralph@sunsparknordic.com
0707 49 68 52
www.sunsparknordic.com

Om SunSpark Nordic AB

Sunsparks affärsidé är att marknadsföra lokalt producerad svensk solenergi till företag och institutioner. Ursprungscertifikat ingår samt el märkt med ”Bra Miljöval”.

SunSparks ambition är att utvecklas till en av de största svenska aktörerna inom solenergi under de kommande 2-3 åren med målet att etablera upp till 40 solparker – i huvudsak i södra Sverige. Med 90 MW producerad kraft kommer SunSpark att vara en av de största solenergiproducenterna i Sverige. 90 MW motsvarar cirka 5 procent av den totalt förväntade produktionen av solenergi i Sverige år 2025.

Med hjälp av Telge Energi i rollen som distributionspartner gör SunSpark det enkelt för svenska företag att byta till 100 procent lokalt producerad solenergi. Konceptet gör det enkelt för företag att byta till solenergi utan att behöva genomföra dyra investeringar. Företag kan välja en marknadsbaserad eller fast (PPA) prismodell.

Om Telge Energi AB

Telge Energi var tidiga med att vilja ta vara på solens potential i energiomställningen. Elbolaget var först ut i branschen med att möjliggöra för sina kunder att köpa solel i elavtalen år 2012 och år 2014 började de erbjuda hjälp med installation av solpaneler. Under 2020 köpte bolaget en tredjedel av all handelsvolym med svenskproducerad solel som matas ut på elnätet. Telge Energi köper svenska ursprungsgarantier på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer, vilket innebär att bolagets övriga kunder kan teckna exklusiva avtal som garanterar svenskproducerad solel genom produkten 100% Svensk Sol. I och med satsningen som görs tillsammans med SunSpark tar de nu ytterligare ett steg i arbetet med att erbjuda sina kunder lokal och miljömärkt solel. I kontrast till att solel endast står för 1 % av all den el som matas ut på elnätet i Sverige har Telge Energi valt att låta solelen utgöra hela 15 % av deras elmix.

HPSolartech

HPSolartech utvecklar, bygger och förvaltar solkraftsprojekt på tak och mark. Med fokus att ständigt öka tillgången på förnyelsebar energi kan HPSolartech vara bidragande i omställningen mot en hållbar framtid. HPSolartech är verksamt i Sverige med en växande portfölj av solkraftsprojekt och sikte att etablera sig inom nya marknader i Europa.

HPSolartech grundades 2017 i syfte att leda utvecklingen av säkra solkraftssystem och bidra till en hållbar framtid och sunda investeringar.

re:cap global investors ag

re: cap global investors ag är en internationell oberoende investeringsrådgivare för projekt inom förnybar energi. Med ett specialiserat team stöder de sina kunder i utvärderingen och urvalet av lämpliga projekt. re:cap erbjuder förstklassig rådgivning av hög kvalitet till institutionella investerare om deras investeringar i infrastrukturprojekt inom sektorn för förnybar energi. Detta har lett till att mer än 900 megawatt, i form av sol- och vindprojekt, redan har förvärvats för uppdragsgivares räkning.

Svenskarnas inställning till solenergi

Telge Energi har genomfört en undersökning om svenskarnas inställning till solel. Undersökningen är genomförd i samarbete med Sifo Kantar 26-31 juli 2021. 1100 respondenter deltog. Läs mer om undersökningens resultat här och här