Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Göran och Yvonnes hus med solceller
Nyhet

Bygglov för solceller - vad behöver du veta?

Publicerad: 2024-05-15

Att installera solceller på taket kan vara ett utmärkt sätt att minska dina energikostnader och bidra till en mer hållbar energiproduktion. Men innan du börjar installera solceller finns det vissa regler och bestämmelser du behöver känna till. En sådan sak är huruvida du behöver ansöka om bygglov eller inte. Denna artikel kommer att ge dig en detaljerad genomgång av vad du behöver veta om bygglov för solceller.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Generellt sett behöver du inte söka bygglov för att installera solceller på ditt tak, men det finns vissa undantag. Till exempel kan det finnas regler som bestämmer hur mycket av takytan som får täckas av solceller, eller hur solcellerna får placeras i förhållande till takets höjd och lutning. 

Utanpåliggande solcellsanläggningar

Det vanligaste är att man installerar solcellerna ovanpå taket. Detta kallas för en utanpåliggande solcellsanläggning. Generellt sett behöver du inte bygglov för en utanpåliggande solcellsanläggning så länge den: 

  • Följer byggnadens form
  • Placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
  • Ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
  • Saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret

Integrerade solcellsanläggningar

Det är fortfarande relativt ovanligt, men i vissa fall kan man även installera en så kallad integrerad solcellsanläggning. Då är solcellerna inbyggda i takpannorna på huset. 

För en integrerad solcellsanläggning behöver du generellt inte bygglov så länge:

  • Byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt

Så ansöker du om bygglov

Om du behöver ansöka om bygglov för att installera solceller, ska detta göras hos din kommun. Ansökningsprocessen kan variera något mellan olika kommuner, men generellt sett behöver du skicka in en ansökan som innehåller ritningar och beskrivningar av hur solcellerna ska installeras. I vissa kommuner behöver du även betala en ansökningsavgift. 

Slutord

Att installera solceller är en bra ekonomisk investering för många villaägare. Men det är viktigt att du är medveten om de regler och bestämmelser som gäller för exempelvis bygglov innan installationen påbörjas. 

Även om din installation inte kräver bygglov eller en anmälan till kommunen gäller ändå vissa samhällskrav på ändringen av din byggnad,  exempelvis gällande byggnadens utformning, hållfasthet och brandskydd. Därför rekommenderar vi att alltid kontrollera med din kommun vad som gäller i just ditt fall!

Kom ihåg att det är alltid du som utför eller låter utföra installationen som är ansvarig för att kraven följs. Genom att följa dessa kan du undvika onödiga komplikationer och förseningar i ditt projekt. 


Yvonne och Göran sparade tusenlappar med solceller