Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
vatten 1
Pressmeddelande

Konkreta förbättringsprojekt ger lyckat resultat i den problematiska vattenkraften

Publicerad: 2018-05-17

Vattenkraften är en bra förnybar energikälla, men den är inte helt oproblematisk. Hela landskap har förstörts under flera decenniers massiv utbyggnad av älvarna i norra Sverige. Som ett seriöst bolag som jobbar med förnybar energi vill Telge Energi ta ansvar för en hållbar vattenkraft, något som väldigt få aktörer i dagsläget gör.


Nyckeln bakom de framgångsrika vattenkrafts-projekten har varit ett väl fungerande samarbete mellan Telge Energi, Världsnaturfonden WWF och Vilhelmina Model Forest. Tillsammans med ytterligare aktörer har de tagit fram en rapport som visar på 266 åtgärder som med enkla medel kan genomföras för att återskapa naturliga miljöer för djur och natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden i de hårt reglerade Ångermanälven och Fjällsjöälven. Men entusiasmen för projekten har mötts av ointresse från de stora aktörer som idag äger de kraftstationer som ställer till med skada i älvarna. Trots att 111 av åtgärderna inte ens påverkar kraftproduktionen.

– Många av de här kraftverken är gamla, och har för längesen betalat sig, de står bara och genererar vinst och arterna försvinner en efter en. För varje år som går så blir det mindre möjlighet att rädda kvar. Där har Telge Energi och Världsnaturfonden WWF varit viktiga och trott på att vi ska kunna göra en bättre miljö för djurlivet, säger Micke Strömberg, Vilhelmina Model Forest.

Initiativet och projekten är fokuserade till den hårt reglerade Ångermanälven och specifikt till Bullerforsen, Torvsjöån samt Albloselbäcken med sikte på kommande förbättringsprojekt även i Fjällsjöälven. Flera av de förbättringsförslag som rapporten visade på har blivit verklighet genom att vi bland annat grävt och flyttat sten, placerat lekgrus och ordnat nya lekplatser för fiskar som öring och harr.

Projektet är unikt och det är första gången insatser och restaurering sker i en av de stora produktionsälvarna i Sverige. Hittills har projektet visat sig vara en succé med fisk och djur som återvänder till vattendragen. Livet kommer åter.

Man kan ju tycka att de stora kraftbolagen skulle ha gjort någonting för att kompensera för det fisk- och djurlivsbortfall som blev i älven när de byggde, men de har inte varit intresserade. De hänvisar till rådande vattendom och det vet vi ju alla att det innebär inga miljöåtgärder för dessa domar är föråldrade, fortsätter Micke Strömberg.

Kommande steg i det fortsatta samarbetsprojektet är att titta på nya insatser i Fjällsjöälven. En första bedömning är genomförd i ett stort område från Borgafjäll ner till Bodumsjön. Och nu reser parterna upp för att besöka de delar som är genomförda och titta på kommande projekt. Uppdateringar om de pågående insatserna för hållbar vattenkraft kan följas på Telge Energis hemsida och sociala kanaler.

*Rapporten är framtagen tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Västerbotten, Älvräddarna, Coompanion, SLU, ÅFF, samt Skogsstyrelsen.

För mer information:
Micke Strömberg, Vilhelmina Model Forest
Telefon: 070-259 75 24
E-post: micke.stromberg@vilhelmina.ac