Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Så mycket höjs energiskatten den 1 juli

Publicerad: 2017-06-15

Den 1 juli höjs energiskatten med 3 öre per kilowattimme till totalt 32,5 öre per kilowattimme. Höjningen berör alla elkunder i Sverige, både hushåll och företag. Energiskatt och moms är inget som vare sig elleverantör, elnätsbolag eller elkunder kan påverka och höjningen är ett beslut av regeringen. Vi ger dig tips om hur det fungerar och hur du kan påverka ditt elpris på andra sätt.

Momsen på elräkningen stiger dessutom som en effekt av högre energiskatt, då moms betalas på energiskatten. Energiskatteförändringarna införs för att finansiera skattelättnader inom andra delar av energiuppgörelsen. Ytterligare 1,2 öres höjning kommer att göras den 1 januari 2019.

För en genomsnittsvilla med en årsförbrukning om 17 500 kilowattimmar innebär höjningen som görs den 1 juli drygt 500 kronor per år exklusive moms.

Det här består din totala elkostnad av:

  •  Elhandel 40%

Elen du förbrukar står för runt 40% av din totala elkostnad. Din elleverantör köper in elen från elbörsen Nordpool och fakturerar dig baserat på din elförbrukning och det avtal du tecknat med din elleverantör. Telge Energi säljer enbart el från sol, vind och vatten. Alla elleverantörer är skyldiga att ange, både på hemsida och på kundens fakturor, elens ursprung, d v s hur elen du köper är producerad (t ex kärnkraft, vattenkraft, kolkraft, vindkraft, bioenergi, solkraft).

  •  Elnät 20%

Via elnätet transporteras elen till dig. Elnätsavgiften är en reglerad kostnad som elnätsbolaget fakturerar dig som kund för att få täckning för drift, underhåll och förnyelse av elnätet. Du som kund kan inte fritt välja ditt elnätsbolag då elnätsbolaget har monopol inom sitt koncessionsområde (nätområde). Elnätsavgiften kan variera mellan elnätsbolagen beroende på elnätens utformning (stad eller landsbygd) vilket då påverkar elnätets andel av den totala elkostnaden.

  •  Skatter och avgifter 40%

Din elleverantör fakturerar dig för din el, energiskatt, elcertifikat och moms. Energiskatt och moms förs vidare till statskassan och kostnad för elcertifikat förs vidare till elproducenten som en extra ersättning för den investering producenten gjort i förnybar elproduktion. Elnätsbolaget fakturerar dig för din elnätsavgift och moms. Energiskatten är olika för olika delar av Sverige och vissa företag är både energiskatte- och elcertifikatbefriade. Energiskatt och moms är inga avgifter som elleverantören eller du som kund kan påverka.

Så här kan du påverka ditt elpris:

  •  Gör ett aktivt val

Läs på om olika elavtal som finns och se till att du har ett elavtal som passar dig och din elförbrukning. Att inte välja ett elavtal kan innebära ett onödigt högt elpris.

-          Det finns flera smarta elavtal som passar hushåll med olika förbrukning och riskprofil. Ungefär som bolån eller sparande. Rörligt elpris är ofta billigast i längden, men då får du vara beredd på att elräkningen varierar mer. För de som vill gardera sig mot överraskningar är Vinteravtal ett bra alternativ. Då har du ett bundet avtal när priserna riskerar att bli som högst, samtidigt som du drar fördel av det rörliga elpriset resten av året, säger Maria Richtnér, Chef krafthandel, Telge Energi.
 

För dig som bor i lägenhet och inte förbrukar så mycket el finns det inte lika mycket pengar att tjäna, men däremot är det minst lika viktigt att välja ett elbolag med förnybar energi. Så glöm inte att kika på om ditt elavtal är miljö- och klimatvänligt. Information om elens ursprung ska finnas på alla elfakturor och på elbolagens hemsidor. Fler tips om konsten att välja rätt elavtal.

  •  Se över energianvändningen

Att se över energianvändningen gör gott för miljö och klimat och som extra plus kan du också spara många sköna kronor. Det finns många ”elslukare” i våra hem, ett par grader lägre inomhustemperatur kan exempelvis göra stor skillnad på elräkningen. Fler enkla elspartips som är bra både för klimatet och plånboken.

  •  Installera solceller och bli din egen solproducent

Det är lönsamt att vara solproducent. Solcellerna har en livslängd på 25 år eller längre och du får en garanterad avkastning på 5-­10% per år: 10 starka fördelar med solenergi Gå gärna in och läs mer om våra solceller och om hur du gör för att sälja ditt överskott av solel. Dessutom kan du nu välja vår nya tilläggsprodukt 100% Svensk Sol. Och har du frågor, kontakta Telge Energis solexperter på telefon 0200-43 86 85 eller e-post: solkraft@telgeenergi.se

För mer information, kontakta:
Jonna Holmgren
Presskontakt, Telge Energi
Telefon: 070-888 85 02
E-post: jonna@massivpr.se