Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Cisionnyhet
Pressmeddelande

Stora prisskillnader på marknaden mellan elområden under juni och juli

Publicerad: 2021-07-07

Just nu är priserna i södra Sverige sällsynt höga och enligt prognos kommer de att fortsätta vara det även under juli.

Elpriset i SE4 blev över 30 öre dyrare per kWh än priset i SE3 vilket är den största prisskillnaden marknaden har sett sedan Sverige delades upp i elområden 2011. Elproduktionen i SE4 är ovanligt låg vilket gör att området är helt beroende av import från övriga Sverige och från kontinenten.

Överföringar sker i första hand inom Sverige, men när inte tillräckligt mycket el kan importeras från norra Sverige måste el importeras från kontinenten. Importen sker främst från Tyskland där elpriserna är mycket dyrare eftersom stor andel av elen produceras genom kol- och gaskraft.

Sverige har under lång tid haft överföringsbegränsningar mellan elområdena och pga att Ringhals 3, som ligger i SE3, kommer att vara ur drift två månader längre än beräknat har Svenska Kraftnät inte kunnat öka upp kapaciteten som planerat.

Detta har lett till att SE4 den senaste tiden nästan uteslutande importerat el från Tyskland vilket är anledningen till att junis elpris blev rekordhögt.

Just nu så är prognosen för SE4 att elpriset kommer fortsätta var högt även i juli. Om planerna följs så vänder det i september när Ringhals 3 är tillbaka och Sydvästlänken enligt plan kommer in och ökar överföringen till SE4.

Elområden:

Sverige är indelat i fyra olika elområden som är numrerade från 1 till 4 från norr till söder. På Svenska Kraftnäts karta kan du se elområdenas omfattning: https://www.natomraden.se/

Förnybart i elavtalet:

Som kund hos Telge Energi får du alltid uteslutande el från förnybara energikällor i ditt elavtal – det är endast priset som påverkas vid importbehov.

 

Läs mer på vår hemsida.