Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Schysst elhandel

Känner du till begreppet Schysst elhandel? Det är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Telge Energi är certifierade med Schysst elhandel sedan 2020.

Elmarknaden har under lång tid dragits med ett fåtal fula spelare som ger branschen dåligt rykte. För oss på Telge Energi är det självklart att följa de lagar och regler som finns till för att skydda dig som konsument. Men vi nöjer oss inte där. Att certifiera oss med Schysst elhandel innebär att vi åtagit oss att leva upp till hela 18 olika kundlöften som går längre än vad lagen kräver och som reglerar hur vi kommunicerar och marknadsför oss mot dig som kund. Framför allt gäller det fyra områden: avtalshantering, prisinformation, tillgänglighet och ångerrätt.

Du kan känna dig trygg när du ingår avtal med oss

Som certifierat elhandelsföretaget krävs att man tillämpar de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om. Vid uppsökande telefonförsäljning krävs skriftlig accept från kunden för att avtalet ska vara giltigt.

Transparent prissättning

Det är viktigt att du som kund ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska vi som elhandelsföretag säkerställa att det tydligt och klart framgår hur priset kommer beräknas.

Tillgänglighetsanpassad och tydlig kommunikation

Om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal får vi som elhandelsföretaget inte ingå avtal med den konsumenten.

Utöver detta är det viktigt att vi är tydliga i vår kommunikation. Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst vi erbjuder, vilken verksamhet vi bedriver samt att det är vi på Telge Energi som är avsändaren.

Om du skulle ångra dig

Vi har alltid en skyldighet att informera dig om din ångerrätt när du ingår avtal med oss. Du har även rätt att vända dig direkt till oss för att få hjälp med eventuella klagomål och för att få information om dina rättigheter. Som certifierade får vi heller inte finnas på den så kallade svarta lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över de företag som har genererat flest klagomål.

Vill du veta mer om vad certifieringen innebär? På Energiföretagens hemsida hittar du samtliga 18 kundlöften.