Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Trygg kundkontakt – en trygghet för dig som konsument

För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig trygg i din kontakt med oss. Därför är vi stolta över att inneha märkningen Trygg Kundkontakt.

Trygg Kundkontakt är en kvalitetsmärkning som delas ut årligen av Kontakta, en ideell medlemsförening för alla företag som arbetar med kundkommunikation på distans. Märkningen delas ut till företag som erbjuder seriös försäljning och kundservice via telefon och digitala kanaler.

Syftet med märkningen är att vägleda konsumenter genom att lyfta fram seriösa bolag och visa att kvalitet gör skillnad. Det är ett kvitto på att innehavaren uppfyller att antal kriterier som berör såväl företagets kundkontakt som schyssta arbetsvillkor för de anställda och omfattar följande sju punkter:

  • Efterlevnad av Kontaktas stadgar och affärsetiska riktlinjer
  • Efterlevnad av svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet
  • Schyssta villkor för personal i form av kollektivavtal eller motsvarande pensions- och försäkringsskydd
  • God arbetsmiljö
  • För de fall kundklagomål uppstår ska dessa ärenden hanteras på ett professionellt sätt och kunden/konsumenten ska känna att den erhållit ett bra bemötande. Kundklagomål, dess antal och art, följs årligen upp av Kontakta
  • Minst en person i ledande befattning ska ha genomgått Kontaktas medlemsdag
  • Den årliga självdeklarationen ska vara inlämnad

Om det skulle visa sig att en medlemsorganisation inte lever upp till riktlinjerna kan man fråntas kvalitetsutmärkelsen och bli föremål för utredning. Om utredningen kan påvisa att man brustit i sitt ansvar gentemot föreningens stadgar och gällande riktlinjer, kan man dessutom bli utesluten ur Kontakta.

Utmärkelsen Trygg Kundkontakt delas ut på årlig basis och därmed kontrolleras även kontinuerligt hur vi som medlem lever upp till de kriterier som märkningen kräver.