Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

266 förslag på mer hållbar vattenkraft

Tillsammans med bland andra Världsnaturfonden WWF och Älvräddarna har vi på Telge Energi tagit fram en rapport om hur vattenkraft i Sverige skulle kunna bli mer hållbar. Rapporten visar att det finns stora möjligheter att gynna både biologisk mångfald och lokal utveckling av vattenkraft.

Rapporten som släpptes den 7 oktober 2015 heter "Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven". Totalt innehåller den 266 förslag på åtgärder, varav 111 inte påverkar produktionen av vattenkraft alls.

- Människan står inför stora utmaningar gällande miljö och klimat. Koldioxidhalten i atmosfären ökar, samtidigt som fiskbestånd och biologisk mångfald utsätts för stora påfrestningar. Genom rapporten från vårt projekt i Ångermanälven vet vi nu att det finns stora utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl hållbar vattenkraft som fiskbestånd och biologisk mångfald, sa dåvarande kundchef på Telge Energi, Petra Hallebrant.

Rapporten är en del i en serie av Skogsstyrelsens rapporter om Ångermanälven och har tagits fram av Världsnaturfonden WWF, oss på Telge Energi och Älvräddarna i samarbete med flera andra. Den berättar om resultaten från det nyligen avslutade Ångermanälvsprojektet och visar att det går att skapa fiskvägar förbi vattenkraftverken till låg kostnad. Projektet visar dessutom att det är möjligt att återskapa livsmiljöer i strömmen i Fjällsjöälvens nedre del och i alla torrfåror och avstängda sidokanaler.

- För att vattenkraften ska vara en del av en hållbar energiförsörjning måste den miljöanpassas, och det här projektet visar glädjande nog att det är fullt möjligt att göra det utan några större energiförluster och utan att det kostar så mycket, sa Lennart Gladh, expert på sötvatten hos Världsnaturfonden WWF 2015.

- Nu vet vi vad som är möjligt att göra och även hur. I nästa steg kommer vi att jobba med ett av de konkreta åtgärdsförslagen och vi hoppas att fler aktörer vill vara med på tåget, konstaterade Petra Hallebrant.

Läs pressmeddelande på Världsnaturfonden WWFs hemsida.