Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Solceller ger kraft till skola på Filippinerna

Nangka Elementary School i Marikina, Filippinerna har fått solceller. Solcellsinstallationen är en del av ett projekt som ska förse skolan med ren el från förnybara energikällor. Projektet är möjligt genom att Telge Energi står för både solceller och installation. Solcellerna ger skolan tillgång till förnybar el i vardagen, vid väderkatastrofer och när elnätet är utslaget.

Installationen av solceller på Nangka Elementary School (NES) är ett samarbetsprojekt mellan Telge Energi och Världsnaturfonden WWF och en del av Earth Hour 2016. Gåvan löser inte bara skolans dagliga behov av el, den har även bidragit till att förbättra området Marikinas förutsättningar vid översvämningar och kraftiga stormar. Nangka Elementary School är 1 av fler än 30 offentliga skolor i Marikina som även funkar som evakueringscenter för utsatta samhällen.

Säker tillgång till el från solkraft

Solcellsprojektet syftar till att hjälpa Marikina anpassa sig till klimatförändringarna. Skolan kan nu få tillgång till solenergi som sedan kan användas vid strömavbrott, katastrofinsatser och under El Niño-perioder. Samtidigt så minskar skolan sin klimatpåverkan eftersom de bara använder el från förnybara energikällor.

Skolan slipper elkostnader

Installationen innebär även att skolan slipper höga kostnader för el. Dessa sparade pengar kan istället användas till förbättringar på skolanläggningen och komma till nytta vid hjälpinsatser. 

Tidigare omsattes även en hel del bärbara solcellslampor och transistorradios när elnätet slagits ut. Nu kommer istället solceller hjälpa till att lysa upp kritiska områden under strömavbrott så att befolkningen får bättre tillgång till första hjälpen och samlingsplatser.

Både studenter och lärare kommer även att regelbundet övervaka systemet. Det leder då till kunskap om, och praktisk erfarenhet av, drift och underhåll av solceller.

Skolan är ett evakueringscenter

Marikina är ett låglänt område med en tätbefolkad stad och de boende i området har blivit vana att hantera översvämningar. Riskhantering och hantering av katastrofer är prioriterade frågor för de lokala ledarna. Nangka Elementary School funkar även som evakueringscenter för befolkningen och under monsunsäsongen 2013 sökte ca 800 familjer skydd i skolan.

Barnens krav på ledarna

Atasha Colobon var 12 år när solcellerna installerades och var en av Filippinernas delegater på barnens klimatkonferens Children's Climate Conference som gick av stapeln i Södertälje i november 2015. Under konferensen ställde delegater från hela världen krav på världens ledare inför det stora klimattoppmötet COP21 i Paris i december 2015. Atasha bad om starkare klimatkontroll från ledarnas sida:

- Jag vill att våra ledare ska vara aktiva och ta hand om vår miljö. Lagarna borde vara strängare så att vi kan stoppa den globala uppvärmningen.

Atashas då 11-åriga skolkamrat Evita Tagasa var den andra delegaten på konferensen. Inför klimatmötet i Paris efterfrågade Evita teknik för ren energi:

- Vi som är dagens ungdom kräver att våra världsledare ska tänka framåt och komma med förnybara energilösningar. De ska också använda naturliga energikällor som solenergi, vattenkraft och vindkraft för att undvika förorening.