Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Hur fungerar solceller?

Allt fler svenskar väljer att själva installera solceller för att kunna producera sin egna förnybara el och samtidigt minska sina energikostnader. Många väljer även att få el från solenergi via sitt elbolag av miljöskäl. Men hur fungerar egentligen solceller och hur fungerar det med solceller i Sverige som är ett land med förhållandevis få soltimmar? Det förklarar vi här!

Från solstrålar till solkraft – hur fungerar solceller?

Du har säkert hört att solceller har förmågan att omvandla solens strålar till elektrisk energi. Men hur fungerar solceller mer specifikt för att kunna producera solenergi? Jo, till att börja med behöver solcellerna monteras för att kunna ta emot solstrålarna och omvandla dem till el. En privatperson som ska producera sin egen solel kan med fördel montera solpaneler på taket, men man kan även välja fristående paneler. På ett solkraftverk monteras vanligen en mängd solpaneler intill varandra på en markställning.

Solelen produceras när solens strålar kommer i kontakt med de solceller som finns i solpanelen eller solpanelerna. När solstrålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan solcellens fram- och baksida och det bildas likström. För att man ska kunna använda den el som produceras omvandlas den till växelström i en växelriktare. Växelriktaren förvandlar den likström från solcellerna till växelström som sedan driver elektroniken i våra hem. Verkningsgraden för en solcellspanel styrs av flera olika faktorer såsom antal soltimmar, takets lutning, skugga och val av växelriktare.

Här kan du läsa allt om växelriktare för solceller

Hur fungerar solceller i Sverige?

Hur fungerar då solceller i ett land som Sverige? I de norra delarna av Mellansverige finns det förvånansvärt nog solcellsanläggningar som producerar lika mycket energi som anläggningar belägna på kontinenten. Trots att Sverige ligger lång norrut finns det alltså goda förutsättningar att producera solel här. Strålande solsken är inte nödvändigt, utan dagsljus räcker gott och väl. Under snöiga vintrar kan solcellerna dessutom utnyttja reflektionerna från snön för en ökad effektivitet i produktionen. Dessutom är solcellernas effektivitet högre vid kallare temperaturer.

Under de mörkaste vintermånaderna kan man dock i vissa fall behöva komplettera solelen med en alternativ energikälla. Detta beror helt enkelt på att produktionen från solceller kan variera snabbt mellan dag och natt samt mellan de olika årstiderna. De kan även variera från minut för minut.

Kan man ha solceller på alla typer av tak?

Ett optimalt tak är riktat rakt mot söder, har 40 graders lutning, inga skuggor och inga skorstenar eller rörgenomföringar. Men lugn, solceller kan vara lönsamt även för dig med tak som saknar vissa av de här sakerna.

Här kan du läsa mer om vilka typer av tak som lämpar sig bäst för solceller

Funderar du på att installera solceller på din fastighet?

Vi erbjuder skräddarsydda, kostnadseffektiva solcellspaket anpassade efter dina behov och din fastighets förutsättningar. Vare sig du vill installera solceller på radhuset, villan eller sommarstugan eller någon annan typ av fastighet, har vi en passande lösning för just dig! Om det visar dig att du producerar mer el än du förbrukar kan du dessutom sälja din överskottsel till oss.


Läs mer