Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Allt om växelriktare för solceller

Om du funderat på att köpa solceller har du kanske även hört att man behöver en växelriktare? Växelriktaren behövs för att du ska kunna använda den solel din solcellsanläggning producerar. Växelriktaren har även som uppgift att belasta solcellsmodulerna optimalt, så att du får ut mesta möjliga el.

En solcellsanläggning producerar så kallad likström. För att kunna använda likströmmen behöver den först omvandlas till vanlig växelström som är det du använder i ditt hem, och det är det som är växelriktarens huvudsakliga uppgift. Växelriktarens andra uppgift är att belasta solcellsmodulerna på ett så optimalt sätt som möjligt. Tanken är att du ska få ut högsta möjliga effekt utifrån tillgänglig solinstrålning. Detta gör växelriktaren bland annat genom att reglera förhållandet mellan ström och spänning i anläggningen. 

Vilken typ av växelriktare ska jag ha? 

De tre vanligaste typerna är:

  • strängväxelriktare
  • växelriktare med optimerare
  • hybridväxelriktare

En strängväxelriktare som kopplar solpaneler i seriekopplade “strängar” är det vanligaste och ofta det mest kostnadseffektiva alternativet, medan en växelriktare med optimerare kan användas om panelerna ska fördelas på ett tak med många vinklar och lutningar eller om de är utsatta för mycket skugga. En hybridväxelriktare är en växelriktare som är förberedd för inkoppling av batterier.  

På Telge Energi använder vi oss av strängväxelriktare i kombination med solceller med bypassdioder som fungerar på ett liknande sätt som optimerare. Varje panel är indelad i 3 sektioner och skulle någon del komma i skugga så sköter bypassdioderna förbikopplingen i panelen utan att försämra effekten på någon av de andra panelerna i strängen. Bypassdioder brukar kunna vara mer hållbara över tid än optimerare eftersom de består av små dioder som är mindre känsliga för de väderförhållanden ett tak utsätts för än den databox som optimeraren består av. 

Växelriktaren avgör maxstorleken på solcellsanläggningen

Storleken på din växelriktare bestämmer hur stort solcellssystem du kan ha. Av olika skäl är det väldigt sällan som en solcellsanläggning producerar enligt sin maximala effekt. Därför är det vanligt att man underdimensionerar växelriktaren med mellan 10 och 20% i förhållande till solcellsanläggningens maxkapacitet. Eftersom växelriktaren är den dyraste komponenten i anläggningen sparar du även en stor del av den totala kostnaden genom att underdimensionera växelriktaren. Om panelerna fördelas åt flera olika väderstreck kan du välja en ännu mindre växelriktare.  
 
Om du däremot vet med dig att du kommer vilja expandera din anläggning vid ett senare tillfälle kan du i stället göra tvärtom och överdimensionera växelriktaren. Detta innebär att växelriktaren redan från början har en större effekt än systemet och att du vid senare tillfälle kan utöka antalet solpaneler i din anläggning utan att behöva byta ut växelriktaren.  

Här kan du läsa mer om vad en solcellsanläggning kostar

Var ska växelriktaren placeras?

Det är viktigt att växelriktaren placeras så att den är lättillgänglig för underhåll och service. Det smidigaste är att placera växelriktaren utomhus bredvid fasadmätarskåpet eftersom det är där elmätaren och huvudströmbrytaren sitter. Det är även viktigt att det finns internetuppkoppling där växelriktaren placeras eftersom den ska kunna kommunicera med appen som du har i telefonen eller i datorn så att du därifrån kan följa din produktion. Om man behöver felsöka anläggningen så underlättar det dessutom supporten att växelriktaren är uppkopplad till internet eftersom de då kan söka på anläggningen och genomföra en felsökning för att se om det eventuellt är något som behöver åtgärdas.  

Vill du prata solceller?

Du kan alltid höra av dig direkt till oss på tel. 010 810 99 28 så får du prata med en av våra solcellsrådgivare som hjälper dig hitta den bästa lösningen för just ditt tak! 


Läs mer