Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Så går installationen av solceller till

Solcellsmarknaden fortsätter att växa i snabb takt och allt fler svenskar upptäcker nu fördelarna med solenergi. Men hur går själva installationen till? Och hur lång tid tar det egentligen från att du köper solcellerna till att du har en fungerande solcellsanläggning och kan börja producera din egen el? Vi reder ut de viktigaste frågetecknen kring installationen av solceller.

Hur fort kan solcellsinstallationen påbörjas?

Hur lång tid det tar innan vi kan påbörja installationen beror på flera faktorer, bland annat hur specifik du har varit när du har fyllt i dina uppgifter i intresseanmälan. Ju mer information du kan ge oss, desto bättre. Här är några viktiga saker att tänka på som kan skynda på processen: 

 • Ta gärna måtten på ditt tak (längd, bredd och höjd från marken). Detta gör det enklare för oss att ge dig ett korrekt pris redan från början.
 • Fota taket så att våra rådgivare enklare kan bilda sig en uppfattning om de faktiska förutsättningarna.
 • Kolla upp vilken säkringsnivå ditt hus har. Det avgör hur hög effekt du kan installera.
 • Se över hur du ska finansiera din anläggning. Om det behövs kan vi hjälpa till med olika finansieringslösningar.
 • Se till att det är fastighetsägaren och ingen annan som står som köpare på offerten/fakturan. Detta är ett krav för att du ska kunna nyttja grönt avdrag och få skattereduktion på ditt köp. 

När du fyllt i dina uppgifter och du har godkänt offerten du får från oss kan vi påbörja arbetet med att förbereda all logistik som ska på plats innan installationen kan påbörjas. Hur fort själva installationen sen kan ske beror framför allt på hur hög belastning vi har just nu, men även på var i Sverige du bor. Om vi har andra planerade installationer i närheten passar vi ofta på att göra alla i ett svep. Prata med våra solcellsrådgivare för att få en tidsuppskattning på när vi kommer kunna installera just din anläggning.

En översikt av installationsprocessen

Innan installationen kan påbörjas hjälper vi dig med att skicka in en föranmälan till ditt elnätsbolag. I föranmälan anges den högsta effekt som solcellsanläggningen kan mata in på elnätet.

När föranmälan är godkänd kommer våra montörer. Montörerna:

 • kontrollmäter taket inför installation.
 • schemalägger installationen och planerar leverans av material
 • påbörjar installationen och gör en byggetablering som anpassas till fastighetens förutsättningar

När solcellerna väl är monterade kommer elektrikerna. Elektrikerna:

 • Installerar växelriktare. Vi installerar även en separat elcentral för solcellerna.
 • Testkör anläggningen och säkerställer att allt fungerar.
 • Går igenom anläggningen med dig som kund och visar hur du använder den. 

Då kan du börja använda din anläggning

När själva installationen är klar skickar vi in en så kallad färdiganmälan till ditt  nätbolag. Nätbolaget byter sedan ut din elmätare (så att den både kan läsa av in- och utmatning av el). Därefter får du en bekräftelse via brev eller mejl som säger att du kan börja använda anläggningen. Under högsäsong kan detta dröja, men det är alltid ditt nätbolag som hanterar detta.

När du väl fått bekräftelsen slår du slutligen på anläggningen i tre enkla steg (dessa finns angivna i instruktionerna du fått av oss).

OBS: Slå inte på anläggningen innan du fått bekräftelsen från nätbolaget! Annars kommer du faktureras för solproduktionen i stället för att få betalt.

FAQ