Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Skaffa solceller - allt du behöver veta

När du köper dina solceller från oss på Telge Energi får du en erfaren partner där du som kund alltid är i fokus. I dag har vi över 10 000 kunder som investerat i solceller och som säljer sitt överskott av solel till oss. Vill du bli en av dem? Här har vi samlat allt du behöver veta om solceller för dig som också vill göra en lysande investering och börja producera din egen el!

Grundläggande information 

Vad är solceller?

Solceller, eller solpaneler som de ibland kallas, är en typ av teknologi som omvandlar solens strålar till elektricitet som sedan kan användas för eget bruk eller säljas vidare ut på elnätet. Solcellerna kan antingen placeras på taket på ditt hus eller på marken. 

Hur fungerar solcellerna?

Solcellerna fångar upp solljuset som sedan omvandlas från likström till växelström med hjälp av en så kallad växelriktare. Elektriciteten som produceras kan sedan användas för att driva hushållsapparater, belysning och andra elektriska enheter i ditt hem. När du producerar mer el än du själv förbrukar säljer du tillbaka överskottselen till ditt elbolag. Du kan även välja att lagra en del av överskottselen i ett solcelssbatteri. 

Hur mycket solceller behöver jag och hur mycket energi kan de producera?

Antalet installerade kilowatt

Hur mycket energi dina solceller kan producera beror framför allt på hur många kilowatt du har installerat. En tumregel är att varje installerad kilowatt (kW) solceller i Sverige årligen ger cirka 1 000 kilowattimmar, kWh, el. För denna produktionsnivå krävs en yta på cirka 7 kvadratmeter.

Den genomsnittliga storleken på en solcellsanläggning i Sverige är cirka 50 kvm (vilket motsvarar ungefär 28 solpaneler) och kan förväntas producera cirka 7 500 – 12 000 kWh per år. 

Hur stor anläggning du kan installera begränsas av din amperesäkring från ditt elnätbolag. Ett enkelt sätt att ta reda på hur stor anläggning du kan installera är att multiplicera Amperesäkringen med 0,69. (Exempel: 16 ampere i huvudsäkring blir 11,04 kW). Utöver amperesäkringen behöver tillgänglig yta för panelerna att kartläggas på din fastighet. Vi hjälper dig med allt detta vid en kostnadsfri offert!

Verkningsgrad: hur effektivt solcellerna kan omvandla solljus till elektricitet

Verkningsgraden för en solcellspanel styrs framför allt av antal soltimmar, takets lutning och hur mycketskugga som faller över panelerna. Solceller kan maximalt producera lika många kWh el per timme som dess toppeffekt (i kW). För en normalstor solcellsanläggning på 10 kW innebär det att produktionen per timme varierar mellan 0 och 10 kWh, där 10 kWh motsvarar toppeffekten (10 kW x 1h = 10 kWh).

Värt att notera här är att solcellsanläggningens installerade toppeffekt inte bör överstiga huvudsäkringens maxeffekt. I vissa fall kan man dock säkra upp för att kunna installera en större anläggning.

När solcellerna producerar mer el än du behöver

Bäst nytta gör såklart elen från dina solceller i ditt hem. Men i många fall producerar en solcellsanläggning mer el än du själv förbrukar, speciellt under sommarmånaderna. Med ett produktionsavtal hos oss får du betalt för din överskottsel. På så vis tjänar du ännu mer på dina solceller!

Här kan du läsa mer om att sälja el från solceller

Hur mycket solceller behöver man? Så uppskattar du behovet av solceller

För att din investering ska bli lönsam behöver du en solcellsanläggning på minst 3 kW, vilket motsvarar ungefär 8 solpaneler. 1 kW solceller täcker en yta på cirka 5–8 kvm och kan producera kring 800–1 000 kWh per år i söderläge. En genomsnittlig svensk solcellsanläggning är på cirka 9 kW, vilket innebär att den kan producera kring hälften av den genomsnittliga villans elförbrukning (7000–10000 kWh per år).

Allt om installationen av solceller - en översikt av installationsprocessen

När du har godkänt offerten du får från oss kan vi påbörja arbetet med att förbereda all logistik som ska på plats innan installationen kan påbörjas. Det första vi gör är att hjälpa dig med att skicka in en föranmälan till ditt elnätsbolag. I föranmälan anges den högsta effekt som solcellsanläggningen kan mata in på elnätet.

Själva installationen av solcellerna görs sedan huvudsakligen i två olika steg. Det första steget utförs av montörerna och därefter kommer elektrikerna som slutför arbetet. 

Materialet anländer ofta samma dag som montörerna. Montörerna:

 1. Kommer ut och kontrollmäter taket inför installation
 2. Schemalägger installationen och planerar leveransen av material
 3. Gör en byggetablering som anpassas till fastighetens förutsättningar.
 4. Genomför själva installationen av anläggningen

När solcellerna är monterade kommer elektrikerna.

Elektrikerna:

 1. Installerar växelriktare (det kan vara flera växelriktare beroende på hur anläggningen ser ut)
 2. Installerar en separat elcentral för solcellerna
 3. Testkör anläggningen och säkerställer att allt fungerar.
 4. Går igenom anläggningen med dig som kund och visar hur du använder den

Det sista som händer är att vi skickar in en färdiganmälan till ditt elnätsbolag som i slutändan är de som ger godkännande på att du kan börja använda anläggningen.
 
Här kan du läsa mer om hur installationen av solceller går till

Hur snabbt kan jag få en installation?

Hur fort själva installationen kan ske beror framför allt på hur hög belastning vi har just nu, men även på var i Sverige du bor. I Södertälje och Mälardalen med kringliggande orter har vi vår starkaste tillgång till montörer, men vi installerar solceller i hela Sverige

Om du bor i Södertälje, Stockholm, Uppsala eller Norrköping kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med en solcellsinstallation här nedan:

Solceller i Stockholm

Solceller i Södertälje

Solceller i Uppsala 

Solceller i Norrköping        

Placeringen av solceller

Vilken typ av tak passar bäst för solceller?

Vilken typ av tak du har och takets lutning påverkar installationen av solceller. Det går att montera solceller på de flesta typer av tak: tegeltak, plåttak och papptak. Ett undantag är eternittak där det krävs extra utbildningar och skyddsutrustning vid montaget, vilket innebär att inte alla solcellsleverantörer kan utföra jobbet.

Lutning och väderstreck

Ett optimalt tak är riktat rakt mot söder och har 40 graders lutning. Även solceller som placeras på tak riktade mot sydöst eller sydväst brukar ge hög årlig produktion. Solceller som placeras på tak i östlig eller västlig riktning kan däremot ge mer produktion under morgon och kväll när behovet av el hemma ofta är som störst.

Solceller på platta tak

Det går att installera solceller även på ett platt tak. Kontakta gärna våra solcellsrådgivare så tittar vi på just dina förutsättningar och hur mycket du skulle kunna tjäna på solceller.

Solceller på marken: Alternativ till takinstallation

Det finns fall då en takinstallation inte lämpar sig. Det gäller exempelvis om:

 • Du inte har tillräckligt stor takyta för att installera solceller
 • Du inte får plats med tillräckligt många solpaneler på taket för att täcka ditt behov
 • Du har ett tak som kommer behöva bytas ut inom ett par år

Solcellsbatterier: Möjligheter att lagra överskottsenergi

Med ett batteri kan du lagra din solenergi och för att använda den vid ett senare tillfälle. På så vis kan du dra nytta av solenergin även under de timmar på dygnet som dina solceller själva inte producerar. Dessutom är det en smart lösning som gör det enklare att optimera din energianvändning. Du kan exempelvis passa på att ladda batteriet när elpriset är lågt för att sedan använda den lagrade elen när elpriset är som allra högst.

Här kan du läsa mer om solcellsbatterier

Bygglov och bidrag för solceller

Behöver jag ansöka om bygglov när jag ska installera solceller?
I de allra flesta fall behövs inte bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område, men det finns vissa undantag. Det här gäller generellt sett:

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den:

 • Följer byggnadens form
 • Placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • Ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • Saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • Ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret

En integrerad solenergianläggning behöver inte bygglov om:

 • Byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt

Besök gärna din kommuns hemsida för att se vad som gäller i just ditt fall.

Bidrag för solceller: Grönt avdrag

Grönt avdrag innebär att du som investerar i grön teknik får dra av en del av kostnaden på skatten. Under 2023 höjdes avdraget för solceller till 20%. Avdraget gäller både material- och arbetskostnader och maxbeloppet för avdrag är 50 000 kronor, förutsatt att du betalat motsvarande belopp i skatt.

I dagsläget kan enbart privatpersoner som installerar solceller få bidrag. Det innebär att till exempel en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening som investerar i en anläggning för solel inte har möjlighet till bidrag.

Läs mer om Grönt avdrag 

Ekonomi och hållbarhet

Hur lönsamt är det med solceller?

En investering i solceller ger i regel en avkastning på 5–15 %. 

När du investerar i solceller sparar du också kontinuerligt pengar på framför allt två sätt:

 • Du köper mindre el: I stället för att köpa el kan du till stor till förlita dig på egenproducerad el som solcellerna genererar.
 • Du säljer överskottsel: Stora delar av året producerar solcellerna mer el än du själv förbrukar. Det överskottet kan du sedan sälja tillbaka till elnätet och få betalt för av ditt elbolag 

Det finns också indirekta sätt du kan spara pengar med solceller. I många fall kan du nämligen baka in investeringen i solceller i ditt bolån och då få en ränterabatt som kan sänka den totala räntekostnaden för ditt bolån.

Här kan du läsa mer om Gröna lån

Solceller ökar dessutom värdet på din fastighet och för den genomsnittliga köparen är värdeökningen lika stor som själva investeringskostnaden. Det visar en analys från SBAB och Booli.

De sparade 15 000 kr på ett år med solceller

Göran och Yvonne Johnson i Södertälje valde att investera i solceller, något som snabbt lönat sig. Bara under det första året kunde de spara runt 15 000 kronor i elkostnader. 

Läs om Göran och Yvonnes solcellsköp

Så miljövänligt är det med solceller

Elproduktion från solceller kräver inget bränsle och ger inga utsläpp utan den största miljöpåverkan sker vid tillverkning och transport av solpanelerna. De utsläppen kompenseras dock för på två till tre år i en svensk kontext tack vare all den förnybara el som solcellerna bidrar med. Solceller har dessutom en förväntad livslängd på över 30 år. Sammantaget kan man därför säga att solceller och solelproduktion har betydligt lägre utsläpp än energislag som kol, olja och gas.