Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Solceller till villa

Att installera solceller på din villa är ett steg mot en mer hållbar livsstil och är också en bra investering rent ekonomiskt. Här går vi igenom fördelarna med solceller för dig som villaägare, vilka bidrag och finansieringsmöjligheter som finns och allt du behöver veta om installation och underhåll.

Varför installera solceller på din villa?

Solen är en ren och förnybar källa till energi och både installationen och själva panelerna har blivit alltmer kostnadseffektiva tack vare de senaste årens tekniska framsteg och i takt med att efterfrågan har ökat. Att investera i solceller till din villa är också fördelaktigt för din plånbok och höjer fastighetens värde. 

Långsiktiga ekonomiska fördelar

En av de främsta anledningarna till att villaägare väljer solceller är de ekonomiska fördelarna, framför allt på lite längre sikt. Med solceller på ditt villatak kan du producera din egen el när solen skiner. Då slipper du köpa in lika mycket el och blir därför mindre känslig för prissvängningarna på elmarknaden. Stora delar av året kan dina solceller dessutom producera ett överskott av el som du antingen kan du antingen lagra i batterier för eget bruk under solfattiga perioder eller sälja tillbaka till elnätet och tjäna extra pengar.

Miljövänlig elproduktion

Solceller är en ren energikälla som inte genererar några utsläpp när de producerar el. Och de utsläpp som sker vid tillverkning och transport av solpanelerna kompenseras för på två till tre år i en svensk kontext tack vare all den förnybara el som solcellerna bidrar med. 

Öka fastighetens värde

Fastigheter med installerade solpaneler har ofta ett högre marknadsvärde och lockar fler köpare. Flera svenska undersökningar har visat att investeringen i solceller kan höja värdet på ditt hus med upp till det dubbla mot vad de kostar att installera.

Installation och underhåll av solceller

Som privatperson får du inte installera solcellerna själv. Installationen måste alltid utföras av certifierade montörer och behöriga elektriker för att säkerställa att systemet är korrekt installerat och optimerat för bästa möjliga prestanda.

När solcellssystemet väl är på plats krävs minimalt med underhåll. Normalt sett behöver du inte rengöra dem utan när det regnar eller snöar rengörs solcellerna automatiskt. Har det däremot varit väldigt torrt eller om det är väldigt mycket pollen i luften kan du behöva kontrollera att inte panelerna är täckta av smuts eller skräp eftersom det kan påverka effektiviteten. Rengör helt enkelt solcellerna vid behov för att se till att elproduktionen kan  maximeras. 

Stöd och bidrag för solceller i Sverige

I Sverige finns det flera stöd och bidrag för dig som vill installera solceller på din villa. Med Grönt avdrag får du 20% avdrag på material- och installationskostnaden för en solcellsanläggning och 50% avdrag för solcellsbatteri. Avdraget ges i form av en skattereduktion och du kan som mest få avdrag på 50 000 kronor per år. Skaffar du dina solceller via oss på Telge Energi kan du dessutom få hjälp med finansieringen via så kallade gröna lån eller möjligheten att baka in investeringen i ditt bolån.


Vill du veta mer om solceller?