Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Vem kan egentligen ha solceller på sitt tak?

Ett optimalt tak är riktat rakt mot söder, har 40 graders lutning, inga skuggor och inga skorstenar eller rörgenomföringar. Men lugn, solceller kan vara lönsamt även för dig med tak som saknar vissa av de här sakerna.

Vilken typ av tak passar bäst för solceller?

Det går att montera solceller på de flesta typer av tak: tegeltak, plåttak och papptak. Ett undantag är eternittak där det krävs extra utbildningar och skyddsutrustning vid montaget, vilket innebär att inte alla solcellsleverantörer kan utföra jobbet.

Det finns runt 2 miljoner villor i Sverige och minst 500 000 har utmärkta förutsättningar för solel.

Se över skicket på ditt tak 

Även om de flesta material passar för solceller finns det andra aspekter som kan påverka förutsättningarna för installationen. Vissa tak kan exempelvis vara särskilt känsliga för fukt, det gäller bland annat om taket saknar papp eller diffusionsspärr under yttertaket. I dessa fall är det viktigt att vidta extra försiktighet vid installationen för att inte skada taket ytterligare. Om du har äldre lertegelpannor finns även en risk att de är så pass spröda att de kan skadas vid själva installationen av solcellerna.

Se därför alltid över skicket på taket, och om det är i så dåligt skick att det behöver renoveras, se till att göra det innan du skaffar solceller!

Vanliga frågor och svar