Telge Energi logotypTelge Energi logotyp
Globala malen 3525x881
Pressmeddelande

Telge Energi publicerar hållbarhetsredovisning i linje med FN:s Globala Hållbarhetsmål

Publicerad: 2017-08-23

Sedan flera år tillbaka jobbar Telge Energi uteslutande med förnybar energi från sol, vind och vatten. Långsiktig hållbarhet är ett fundament i allt arbete och för affärsidén. Utöver det pågår ett aktivt arbete med initiativ över hela världen som går i linje med De Globala Målen och som steg för steg ska bidra till att göra världen bättre för kommande generationer. När Telge Energi nu publicerar sin första hållbarhetsredovisning som går i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, är målet att fler ska inspireras och ta efter.


Sedan 2016 är det obligatoriskt att alla större företag och verksamheter av allmänt intresse i Sverige inte bara gör en årsredovisning utan också en hållbarhetsredovisning. På Telge Energi strävar man efter att vara en global förebild på energimarknaden med sikte mot att bli världens bästa elbolag för klimatet.

Genom att ta ställning och koppla de globala hållbarhetsmålen till vår egen verksamhet har vi en fantastisk möjlighet att påverka omställningen mot en hållbar värld. Det ansvaret kan vi inte lägga över på varken politiker eller privatpersoner utan alla aktörer, stora som små, måste agera här och nu. Vi går gärna i frontlinjen och visar vägen, och jag välkomnar fler att följa efter, säger Mats Fagerström, VD Telge Energi.

Telge Energi har i sin Årsberättelse 2016 med hållbarhetsredovisning, identifierat två hållbarhetsmål som är särskilt relevanta för verksamheten, samt ytterligare fyra där man ser stor potential att växla upp arbetet under kommande år.

Bekämpa klimatförändringen (Mål 13)
Sedan flera år tillbaka säljer Telge Energi enbart 100% ren el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Med stöd av Världsnaturfonden WWF har Telge Energi initierat Smutselskollen.se där elkonsumenter på ett enkelt sätt kan jämföra olika elbolags energimix. Telge Energi arbetar löpande med olika klimatinitiativ som förbättrar vår planet - i Södertälje, i Sverige och i världen.

Hållbar energi för alla (Mål 7)
Telge Energi erbjuder hållbar energi till alla som bor i Sverige med 100% ren el från förnybara energikällor. Dessutom tar Telge Energi ett globalt ansvar för klimatomställningen i några av de investerade klimatinitiativen. Bland annat samarbetar vi med WWF för att sätta upp solceller på skolor i Filippinerna, samt med TRINE för att installera solceller i Tanzania.
Läs mer om solcellsprojektet i Filippinerna
Läs mer om solcellsprojektet i Tanzania

Rent vatten och sanitet (Mål 6)
Telge Energi har sedan 2014 ett samarbete och gemensamma projekt med Världsnaturfonden WWF. Ett av projekten handlar om att invånarna i byn Cobue, Mocambique är beroende av förorenat vatten från sjön Niassa för dricksvatten och sanitet, med sjukdom som följd. Därför uppför Telge Energi tillsammans med WWF solcellsdrivna vattenpumpar och vattenreningsverk i området som i förlängningen räddar liv.
Läs mer om solcellsprojektet i Cobue, Mocambique

Hållbara städer och samhällen (Mål 11) Boendet ska inte vara problemet utan en del av lösningen till den nya hållbara staden. Här är Telge Energi i framkant med helheltslösningar för solcellsinstallationer. Att producera egen ren el är bland det bästa man kan göra för miljön och klimatet, samtidigt som det bidrar till mer självförsörjande. Som solproducent kan du sälja ditt överskott till Telge Energi som betalar en av de högsta ersättningarna i branschen, det säljs sedan vidare till andra elkunder som vill ha ren el. Det betyder att Telge Energis solelsproducenter är med och ökar andelen ren el på elmarknaden.
Läs mer om Telge Energis sollcellspaket

Ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15)
Tillsammans med Världsnaturfonden WWF har Telge Energi gemensamma projekt kring förnybar energi på naturens villkor och hållbar vattenkraft. Det har bland annat lett till en rapport med 266 konkreta förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven. Flera av de föreslagna åtgärdsförslagen har genomförts för att återställa djur- och växtlivet i tidigare torrlagda delar av älven.
Läs mer om vattenkraftsprojektet i Ångermanälven

Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17)
Telge Energi har samarbete med flera internationella organisationer och arbetar med olika initiativ i både Sverige och andra länder tillsammans med Världsnaturfonden WWF och TRINE. Telge Energi är även initiativtagare till Children's Climate Prize. Ett internationellt klimatpris för barn och ungdomar, med syfte att lyfta de röster som annars inte ges utrymme i klimatdebatten.
Läs mer om Children’s Climate Prize
 

Kort fakta De Globala Målen
Världens ledare har förbundit sig att följa FN:s 17 Globala mål. Målen har tagits fram för att lösa i huvudsak tre saker fram till år 2030; avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att genomföra åtgärder för att klara av den klimatutmaning mänskligheten står inför. Om målen ska nås i tid måste alla ta sitt ansvar och där har framförallt företag en viktig uppgift.

Mer fakta:

För mer information, kontakta:

Jonna Holmgren

Presskontakt, Telge Energi

Telefon: 070-888 85 02

Presstelefon: 0721-90 58 05

E-post: jonna@massivpr.se