Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Grönt avdrag för solceller 2023

Funderar du på att börja producera din egen solenergi? Du vet väl att du i så fall kan minska kostnaden för att installera solceller rejält med hjälp av Grönt avdrag? I denna guide berättar vi om hur skattereduktionen för Grön teknik fungerar och hur du som investerar i solceller, batterier eller laddbox hemma kan ta del av bidraget.

Vem kan få Grönt avdrag?

Grönt avdrag kan användas vid köp av följande grön teknik:

  • Solcellsanläggning (20% avdrag)
  • Solcellsbatteri  (50% avdrag)
  • Laddbox till elbil  (50% avdrag)

Oavsett vilken investering det gäller är maxbeloppet för avdrag 50.000 kr per år, förutsatt att du betalt motsvarande belopp i skatt. 

Höjd bidragsnivå för solceller 2023

Regeringen menar på att det finansiella stödet för installationen av solceller kan bidra till att bygga ut kapaciteten av förnybar el och minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Den 1 januari 2023 beslutade man därför att höja skattrededuktionen från 15% till 20% för att ytterligare stimulera efterfrågan på solceller. Avdraget gäller både material- och arbetskostnader.

Vem kan få bidrag för solceller?

I dagsläget kan enbart privatpersoner som installerar solceller få bidrag. Det innebär att till exempel en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening inte har möjlighet till detta bidrag.

Hur ansökan om bidrag för solceller går till

Ansökan för bidrag för solceller är en väldigt enkel och smidig process. Det fungerar rent administrativt som ROT- eller RUT-avdraget. Det betyder att företaget som gör installationen åt dig helt enkelt gör skattereduktionen för solcellerna direkt på fakturan. Det är sedan skatteverket som administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utföraren. Med andra ord behöver du inte krångla med någon ansökan för att kunna ta del av bidraget utan allt sköts av företaget som du anlitar.

Smidig solcellsinstallation med Telge Energi

För att få bidrag för din solcellsinstallation måste företaget du anlitar inneha F-skattesedel. Därutöver måste företaget kunna redovisa kostnader för arbete och material separat från övriga kostnader som till exempel restid och administration eftersom de senare inte är avdragsgilla. På Telge Energi erbjuder vi trygga, smidiga och kostnadseffektiva lösningar i form av skräddarsydda solcellspaket. Givetvis ser vi till att du som installerar solceller via oss får bidraget avdraget direkt på din faktura när du väljer att ta hjälp av oss.