,

Tim- eller månadspris?

Det finns två olika typer av elmätare som nätbolagen använder för att läsa av din el. Den ena mäter din elanvändning per timme och den andra mäter din elanvändning under hela månaden. Om du är tim- eller månadsavläst avgör i sin tur om du kan ha timpris eller inte.

Om du har en mätare som läser av månadsvis får ditt nätbolag information om hur mycket du har förbrukat en gång per månad och du får då ett månadsmedelpris på el. Det innebär att du och alla andra med månadspris betalar ett gemensamt snittpris per kWh som påverkas av när på dygnet majoriteten använder sin el.

Om du har en mätare som läser av per timme får du i stället betala ett timpris. Du betalar då ett individuellt snittpris per kWh, som baseras på just de timmar då du förbrukat elen*. Detta individuella snittpris är det du kan se på din faktura från oss varje månad. 

I vissa fall kan det vara så att du redan sedan tidigare har en timavläst elmätare hemma men att ditt nätbolag ändå skickar dina värden månadsvis till oss. Det kan du i så fall se på Mina sidor under "mina avtal" vid "avläsningstyp". 

Både Rörligt elavtal och Tryggt elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning.

Påverka ditt elpris

Om du är timdebiterad (betalar timpris) för elen innebär det också att du har möjlighet att påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Elpriset brukar vara högre de tider på dygnet när de flesta personer konsumerar el. Därför är elpriset normalt sett som högst på morgonen mellan klockan 7 och 9 och på kvällen mellan 17 och 19. Mellan klockan 02 och 04 elen ofta som billigast, men redan vid klockan 22 på kvällen brukar priserna börja sjunka. Fundera därför på om du kan förlägga vissa energikrävande aktiviteter till senare på kvällen. Både diskmaskinen och tvättmaskinen kan du med fördel sätta på när du går och lägger dig och låta gå klart under natten. Har du en elbil kan du även passa på att schemalägga din laddning till nattetid när elen är billigare. På så vis kan du ofta spara en del pengar.

Men, det är viktigt att komma ihåg att det som traditioneollt sett har ansetts vara "billiga" och "dyra" timmar inte alltid stämmer längre utan precis som resten av elmarknaden råder stor rörelse och osäkerhet. Om du vill försöka planera din elanvändning för att få ner ditt elpris är det därför bäst att hålla koll på dagens spotpriser

Vill du ha timpris?

Både Rörligt elavtal och Tryggt elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning. Om du vill byta till timpris har vi satt ihop en enkel guide där vi berättar hur du går till väga.

Läs timprisguiden


*Förutom spotpriset på den nordiska elbörsen tillkommer bland annat handelsavgifter för att köpa el, elcertifikatsavgift, påslag, årsavgift samt moms. Tillsammans blir det ditt slutliga pris. Detta gäller oavsett om du har timpris eller månadspris.

Här kan du se vad spotpriset på el är just nu