,

Tim- eller månadspris?

Det finns två olika typer av elmätare som nätbolagen använder för att läsa av din el. Den ena mäter din elanvändning per timme och den andra mäter din elanvändning under hela månaden. Vilken typ av mätare du har kan i sin tur ha betydelse för ditt elpris.

Om du har en mätare som läser av månadsvis får ditt nätbolag information om hur mycket du har förbrukat en gång per månad och du får då ett månadsmedelpris på el. Det innebär att du och alla andra med månadspris betalar ett gemensamt snittpris per kWh. Snittpriset påverkas av när på dygnet majoriteten använder sin el.

Om du har en mätare som läser av per timme får du betala ett timpris, vilket betyder att ditt elpris baseras på vad elen kostar just de timmar då du förbrukar den. du betalar då ett individuellt snittpris per kWh, som baseras på just de timmar då du förbrukat elen*. Detta individuella snittpris är det du kan se på din faktura från oss varje månad.

Både Rörligt elavtal och Tryggt elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning.

Påverka ditt elpris

Om du har timpris innebär det också att du har möjlighet att påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Elpriset brukar vara högre de tider på dygnet när de flesta personer konsumerar el. Därför är elpriset normalt sett som högst på morgonen mellan klockan 7 och 9 och på kvällen mellan 17 och 19. Mellan klockan 02 och 04 är elen som billigast, men redan vid klockan 22 på kvällen brukar priserna börja sjunka. Fundera därför på om du kan förlägga vissa energikrävande aktiviteter till senare på kvällen. Både diskmaskinen och tvättmaskinen kan du med fördel sätta på när du går och lägger dig och låta gå klart under natten. Har du en elbil kan du även passa på att schemalägga din laddning till nattetid när elen är billigare. På så vis kan du spara en del pengar.

Vill du ha timpris?

Både Rörligt elavtal och Tryggt elavtal fungerar som timprisavtal om du har timavläsning. Om du vill byta till timpris har vi satt ihop en enkel guide som du kan läsa där vi berättar hur du går till väga.

Läs timprisguiden


*Förutom spotpriset på den nordiska elbörsen tillkommer bland annat handelsavgifter för att köpa el, elcertifikatsavgift, påslag, årsavgift samt moms. Tillsammans blir det ditt slutliga pris. Detta gäller oavsett om du har timpris eller månadspris.

Här kan du se vad spotpriset på el är just nu