,

Allt du behöver veta om timpris

Vill du veta mer om timpris? Här har vi samlat viktig information kring hur timpris fungerar, vad som kan vara bra att tänka på när du har timpris och hur du gör för att byta från månadspris till timpris.

Alla dygnets timmar har ett elpris som baseras på spotpriset* på elbörsen Nord Pool. Timpris innebär att ditt elpris beräknas genom att din förbrukning under en timme multipliceras med det aktuella spotpriset just den timmen då du använde elen. I slutet av månaden summeras alla timmar och på din faktura presenteras ditt unika snittpris för just den månaden.

När du har månadspris betalar du i stället ett snittpris som är gemensamt för alla våra månadsavlästa kunder i ett och samma elområde. Även här är det spotpriset* på elbörsen Nord Pool som utgör grunden. I månadsmedelpriset ingår också en så kallad volymvägningsavgift som utgörs av alla våra månadsavlästa kunders timförbrukningsprofiler. Det innebär att kunder som använder el på billiga timmar drar ner månadsmedelpriset medan kunder som har en stor förbrukning på dyra timmar drar upp månadsmedelpriset. Priset påverkas därför av när på dygnet majoriteten använder sin el och ju fler av alla månadsavlästa kunder som kan flytta sin förbrukning till de tider under dygnet då priset är som lägst, desto lägre kommer också det gemensamma snittpriset att bli. Att sprida ut sin förbrukning över dygnets timmar innebär också att du får färre effekttoppar och att elnätet belastas mindre. Det är alltså bra av flera olika anledningar!

Rörligt eller Förvaltat elavtal?

Både våra rörliga elavtal och Förvaltat elavtal fungerar som timprisavtal. Det enda som krävs är att vi får dina timvärden från ditt nätbolag. Om du inte är timavläst i dag så kan vi enkelt ansöka om ett byte hos ditt nätbolag. När du tecknar Timpris utan påslag ansöker vi om timpris åt dig.

Hur vet jag om jag har timpris eller månadspris i dag?

På Mina Sidor/Mina avtal kan du se både din avläsningstyp och debiteringstyp. 

En förutsättning för att kunna få timpris är att ditt nätbolag skickar oss timvärden på din förbrukning. För att kunna göra det kan nätbolaget behöva byta ut din elmätare mot en ny variant. 

Vill du byta till timpris?

Här går vi igenom vad du behöver göra om du vill byta från månadspris till timpris beroende på vilken typ av mätare du har och när du blev kund hos oss. 

Läs timprisguiden

 

Timpris och vindandelar

Du som har vindandelar kan från och med 1 april 2023 kombinera andelselen med timpris på överskjutande el. Hur fördelningen mellan andelsel och elavtalsel går till kan du läsa på föreningens hemsida.

Påverka ditt elpris

Om du är timdebiterad (betalar timpris) för elen innebär det också att du har möjlighet att påverka ditt totala elpris genom att flytta din elförbrukning från dyrare till billigare timmar. Elpriset brukar vara högre de tider på dygnet när de flesta personer konsumerar el. Därför är elpriset normalt sett som högst på morgonen mellan klockan 7 och 9 och på kvällen mellan 17 och 19. Mellan klockan 02 och 04 elen ofta som billigast, men redan vid klockan 22 på kvällen brukar priserna börja sjunka. Fundera därför på om du kan förlägga vissa energikrävande aktiviteter till senare på kvällen. Både diskmaskinen och tvättmaskinen kan du med fördel sätta på när du går och lägger dig och låta gå klart under natten. Har du en elbil kan du även passa på att schemalägga din laddning till nattetid när elen är billigare. På så vis kan du ofta spara en del pengar.

Men, det är viktigt att komma ihåg att det som traditionellt sett har ansetts vara "billiga" och "dyra" timmar inte alltid stämmer längre utan precis som resten av elmarknaden råder stor rörelse och osäkerhet. Om du vill försöka planera din elanvändning för att få ner ditt elpris är det därför bäst att hålla koll på dagens spotpriser

*Förutom spotpriset på den nordiska elbörsen tillkommer bland annat handelsavgifter för att köpa el, elcertifikatsavgift, påslag, årsavgift samt moms. Tillsammans blir det ditt slutliga pris. Detta gäller oavsett om du har timpris eller månadspris.

Vanliga frågor och svar om timpris

Sökresultat