,
Nyhet

Publicerad:

Nytt elprisstöd från regeringen

Den 27 oktober presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät ett elprisstöd till elanvändare i elområde 3 och 4. Totalt ska 55 miljarder betalas ut till elanvändare med eget elnätsavtal som kompensation för de höga elpriserna. Hur pengarna kommer att betalas ut är ännu inte bestämt och regeringen kommer att återkomma med hur det kommer att administreras och när konsumenterna kan förvänta sig att få pengarna.

– Regeringen via Svenska Kraftnät har valt att kompensera konsumenterna ekonomiskt för de ökade elkostnader som främst drabbat elanvändarna i område SE3 och SE4 till följd av prisskillnaderna mellan elområdena som vi sett under 2022, säger Ola Berglund, krafthandelschef på Telge Energi.

Hur stor utbetalningen blir för den enskilda individen beror både på i vilket elområde man bor och hur stor elförbrukning man har haft under perioden oktober 2021-september 2022. Elanvändare i elområde 3 får 50 öre för varje förbrukad kWh medan motsvarande summa för elanvändare i elområde 4 är 79 öre per förbrukad kWh.

– För en familj som bor i Södertälje, som tillhör elområde 3, med en årsförbrukning på 20 000 kWh blir ersättningen 10 000 kronor. För en familj boende i Växjö med samma årsförbrukning blir ersättningen i stället 15 800 kronor.  Vi på Telge Energi bevakar elprisstödet och kommer informera när regeringen har ytterligare uppdateringar kring hur och när stödet kommer betalas ut.