,

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för december 2022-mars 2023. Tabellen visar  prognosen för Rörligt elavtal. Prisprognosen uppdateras löpande varje vecka tillsammans med en priskommentar från Telge Energis Krafthandelschef Ola Berglund.

 

Priskommentar 25 november:

Sen förra veckan har priserna i prognosen rört sig uppåt i alla områden. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 9 440kr per månad december-mars mot förra veckans 8 220kr per månad.

I inledningen av november månad hade vi en period med lägre priser på spotmarknaden tack vare gynnsamt väder med ca 3 grader varmare än normalt, mycket nederbörd som gynnar vattenkraften och mycket vind som gynnar vindkraften. Det varma vädret byttes i all hast ut mot kraftigt snöoväder i hela södra Sverige med kallare prognoser vilket innebär att efterfrågan ökar på grund av främst uppvärmning av hus och företag. Framåt de närmaste dagarna kan vi se att det blir något dyrare då vädret blir kallare igen och mindre vind i prognosen.

Gaslagren i Europa är fortsatt uppfyllda vilket gör oron inför vintern mindre men efterfrågan har ökat till följd av att temperaturen har minskat samt hot om mindre gasleveranser genom Ukraina från Ryssland. Under oktober minskade elförbrukningen med ca 10% som till stor del beror på oktobers varma väder, förhoppningsvis kommer förbrukningen inte öka igen trots kallare väder vilket i så fall ger hopp om att vi faktiskt kan komma igenom vintern utan den effektbrist som befarats.

Framåt i prognosen finns dock orosmoln då temperaturen framåt kommer vara normal för november, vilket innebär fortsatt kyla, men möjligtvis med något mindre vind och lite mindre nederbörd än normalt sett.

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan göra att priset kan nå nya toppnoteringar.

 

  Årsförbrukning, boendetyp Snittkostnad per månad Dec-Mar Total kostnad Dec-Mar (Baserat på Sverigekurvan*)
SE1 2000 KWh Rörligt pris, Lägenhet   500 kr  2 000 kr
SE1 10000 KWh Rörligt pris, Radhus 2 380 kr  9 500 kr
SE1 20000 KWh Rörligt pris, Villa 4 750 kr 19 000 kr
SE2 2000 KWh Rörligt pris, Lägenhet  500  kr   2 000 kr
SE2 10000 KWh Rörligt pris, Radhus  2 380 kr   9 500 kr
SE2 20000 KWh Rörligt pris, Villa 4 750  kr 19 000 kr
SE3 2000 KWh Rörligt pris, Lägenhet    970 kr  3 875 kr
SE3 10000 KWh Rörligt pris, Radhus 4 720 kr  18 875 kr
SE3 20000 KWh Rörligt pris, Villa 9 440 kr 37 750 kr
SE4 2000 KWh Rörligt pris, Lägenhet 1 090 kr 4 375 kr
SE4 10000 KWh Rörligt pris, Radhus 5 470 kr 21 875 kr
SE4 20000 KWh Rörligt pris, Villa 10 910 kr 43 625 kr

 

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities 2022-11-24 (terminer och EPAD) för respektive elområde+handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).

 

Relaterad läsning

Karin Norman, produktchef

Så ska du tänka kring ditt elavtal i vinter

Känner du oro inför vintern och de höga elpriserna? Då är du inte ensam. Här svarar Karin Norman, produktchef på Telge Energi, på konsumenternas vanligaste frågor om el och hur du ska tänka kring ditt elavtal.  

Nytt elprisstöd 

Den 27 oktober presenterade regeringen tillsammans med Svenska kraftnät ett elprisstöd till elanvändare i elområde 3 och 4. Totalt ska 55 miljarder betalas ut.