,

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för mars-maj 2023. Tabellen visar prognosen för Rörligt elavtal. Prisprognosen uppdateras löpande varje vecka tillsammans med en priskommentar från Telge Energis Krafthandelschef Ola Berglund.

 

Priskommentar 24 mars:

Jämförelsen avser snittkostnaden mars till maj 2023.

Sen förra veckan har priset rört sig nedåt i område 3 och 4 men är oförändrat i område 1 och 2. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 2330 kr per månad mot föregående veckas prognos på 2460 kr.

Vi går mot mer vår i prognosen, det blir lite varmare och mildare men samtidigt ganska kalla nätter. Bristen på nederbörd de senaste veckorna har påverkat de nordiska vattenmagasinen negativt och de liggerjust nu under normalnivå. Prognosen framåt säger även fortsatt något mindre nederbörd och vind, något som kan påverka priset till det högre. Det som talar till det positiva för ett lägre elpris är att kärnkraften både i Oskarshamn och Ringhals snart väntas producera på max igen. 

Under hösten har elförbrukningen minskat med 10-12% varje månad sedan i september sett mot föregående år. Även januari och februari minskar vi förbrukningen på ca 10% mot föregående år. Minskningen är främst driven av hushållen. Förhoppningen är nu att trenden fortsätter och att vi får en gradvis förändring av elförbukningen och mer optimering av hur vi använder elen. Det som kan komma att påverka elpriset under kommande höst och vinter är nu hur torr och blåsig våren och sommaren blir, vilket avgör hur mycket nederbörd vattenmagasinen kan fyllas på med, samt hur mycket vind- och kärnkraften kan producera för att underlätta vattenmagasinens uppfyllnad. Vidare är vi även beroende på hur vindkraften producerar nere på kontinenten för att underlätta återfyllnad av gaslagren inför kommande vinter. Just nu har vi sett ett stabilt och lägre pris men det kan snabbt ändras framåt på både kort och lång sikt beorende på vädret.

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset kan nå nya toppnoteringar.

 

 

Rörligt elavtal

Snittkostnad/månad

Mars-Maj

Mars-Maj
snittpris/KWh

SE1

2 000 KWh Rörligt pris,
Lägenhet

210 kr

625 kr

78,80 öre

SE1

10 000 KWh Rörligt pris,
Radhus

1 080 kr

3 250 kr

78,80 öre

SE1

20 000 KWh Rörligt pris,
Villa

2 170 kr

6 500 kr

78,80 öre

SE2

2 000 KWh Rörligt pris,
Lägenhet

250 kr

750 kr

78,80 öre

SE2

10 000 KWh Rörligt pris,
Radhus

960 kr

2 875 kr

78,80 öre

SE2

20 000 KWh Rörligt pris,
Villa

1 880 kr

5 625 kr

78,80 öre

SE3

2 000 KWh Rörligt pris,
Lägenhet

250 kr

750 kr

98,50 öre

SE3

10 000 KWh Rörligt pris,
Radhus

1 330 kr

4 000 kr

98,50 öre

SE3

20 000 KWh Rörligt pris,
Villa

2 330 kr

7 000 kr

98,50 öre

SE4

2 000 KWh Rörligt pris, Lägenhet

290 kr

  875 kr

112,30 öre

SE4

10 000 KWh Rörligt pris, Radhus

1 330 kr

4 000 kr

112,30 öre

SE4

20 000 KWh Rörligt pris,
Villa

2 630 kr

7 875 kr

112,30 öre

 

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities och Nordpoolspot 2023-03-23 (terminer, EPAD och spot) för respektive elområde+handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms. Elförbrukningen är fördelad enligt snittförbrukningen i perioden.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbrukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).

 

Bli kund hos Telge Energi - teckna elavtal enkelt online!

Vill du bli kund hos oss? Du kan snabbt och enkelt teckna elavtal hos oss på webben via din mobil, dator eller surfplatta. Det enda du behöver göra är att svara på några korta uppgifter om den bostad det gäller, fylla i dina kontaktuppgifter, samt legitimera dig med mobilt BankID för att bekräfta din beställning.

För att din beställning ska gå så smidigt och snabbt som möjligt, se gärna till att ha ditt anläggnings-ID tillgängligt. Det är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör din bostad. Anläggnings-ID börjar alltid med 735 999. Om du flyttar till en ny bostad kan det vara knepigt att få tag i detta nummer, men hör av dig till oss på kundservice så hjälper vi dig att få fram det.

Teckna elavtal här

Relaterad läsning

Kvinna sätter sin laddare i vägguttag

Bli elsmart - minska din nätavgift

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027. Så hur fungerar då effektavgiften - och hur kan du hålla den nere?

Så gör du kloka elval

För att göra din elvardag enklare och hjälpa dig göra kloka elval har vi samlat alla våra bästa eltips på ett och samma ställe.