,

Elprisprognos

Här kan du se vår elprisprognos för september-november 2023, tillsammans med en priskommentar från Telge Energis krafthandelschef Ola Berglund. Tabellen visar prognosen för Rörligt elavtal. Prisprognosen uppdateras kontinuerligt och nästa prognosuppdatering sker i månadskiftet september/oktober.

 

 

Priskommentar 31 augusti:

Jämförelsen avser snittkostnaden september-november 2023.

Sen förra prognosen har priset rört sig uppåt i samtliga elområden. Det förväntade priset nu för en villa i SE3 är 1630 kr per månad mot föregående månads prognos på 920 kr.

Vi går mot höst och något högre priser som en följd av att vädret blir kallare och efterfrågan på el ökar. Vi är fortfarande inne i en period av revision och service av vår kärnkraft och just nu har vi endast 60-80% av kärnkraften i drift. Revisionen och service är en förutsättning för att kärnkraften skall kunna producera fullt när den som mest behövs i vinter när efterfrågan är hög.

Det som också kommer påverka elpriset uppåt och nedåt under hösten är som vanligt vädret. Får vi mycket sol, vind och nederbörd kommer vi få ett lägre elpris. Under sommaren och sensommaren har det varit regnigt och den befarade vattenbristen i våras har har vänt till ett överskott i våra vattenmagasin, vilket är positivt inför vintern.

Priserna de närmsta månaderna kommer troligtvis vara lägre än förra årets rekordpriser och väderleken just nu med mycket nederbörd och välfyllda gaslager i Europa ger förutsättningar för att vi även längre fram i vinter inte ska få några nya rekordpriser.

Som prognosen ser ut just nu kommer vinterns priser ut att hamna på mellan 100-120 öre/kWh vilket skulle innbära en elkostnad på ca 2800kr/månad för en medelstor villa.

Orosmolnen inför hösten och  vintern är lite färre än förra året men inte helt borta. Gaslagren på kontinentaleuropa är välfyllda för perioden och man tror inte därför inte att gasen kommer att påverka priset uppåt på samma sätt som det gjorde förra vintern. Dock skall sägas att ökad upptrappning av kriget i Ukraina kan få negativa konsekvenser även för gaspriset. Det finns dessutom en hot om strejk inom gasindustrin i Australien som kan påverka priserna. Kärnkraften har precis som gasen ett bättre utgångsläge i år både i Sverige och på kontinenten.

En annan positiv sak är att vi ser att den minskade elförbrukningen i Sverige även har fortsatt under den gångna sommaren, vilket ge bättre förutsättningar för ett lägre pris vinter.

Allt detta tar de finansiella marknaderna in som faktorer för priset i kommande perioder. Små förändringar i förutsättningarna kan dock göra att priset kan nå nya toppnoteringar.

 

Rörligt elavtal

Snittkostnad/månad

sep-nov

sep-nov
snittpris/kWh

SE1

2 000 kWh Rörligt pris,
Lägenhet

 130 kr

375 kr

48,40 öre

SE1

10 000 kWh Rörligt pris,
Radhus

 580 kr

1 750 kr

48,40 öre

SE1

20 000 kWh Rörligt pris,
Villa

1 130 kr

3 375 kr

48,40 öre

SE2

2 000 kWh Rörligt pris,
Lägenhet

 170 kr

500 kr

55,80 öre

SE2

10 000 kWh Rörligt pris,
Radhus

 670 kr

2 000 kr

55,80 öre

SE2

20 000 kWh Rörligt pris,
Villa

1 330 kr

4 000 kr

55,80 öre

SE3

2 000 kWh Rörligt pris,
Lägenhet

170 kr

500 kr

67,40 öre

SE3

10 000 kWh Rörligt pris,
Radhus

830 kr

2 500 kr

67,40 öre

SE3

20 000 kWh Rörligt pris,
Villa

1 630 kr

4 875 kr

67,40 öre

SE4

2 000 kWh Rörligt pris, Lägenhet

210 kr

  625 kr

81,60 öre

SE4

10 000 kWh Rörligt pris, Radhus

960 kr

2 875 kr

81,60 öre

SE4

20 000 kWh Rörligt pris,
Villa

1 920 kr

5 750 kr

81,60 öre

 

Beräknat på marknadsdata från Nasdaq Commodities och Nordpoolspot 2023-08-30 (terminer, EPAD och spot) för respektive elområde+handelsavgifter och elcertifikat inkl.moms. Elförbrukningen är fördelad enligt snittförbrukningen för perioden.

*Månads- respektive totalpriserna är baserade på Sverigekurvan, en branschstandard som visar fördelningen av årsförbrukningen av el för respektive månad (normalt sett förbrukar vi exempelvis betydligt mer el under vintermånaderna jämfört med sommarperioden).

Bli kund hos Telge Energi - teckna elavtal enkelt online!

Vill du bli kund hos oss? Du kan snabbt och enkelt teckna elavtal hos oss på webben via din mobil, dator eller surfplatta. Det enda du behöver göra är att svara på några korta uppgifter om den bostad det gäller, fylla i dina kontaktuppgifter, samt legitimera dig med mobilt BankID för att bekräfta din beställning.

För att din beställning ska gå så smidigt och snabbt som möjligt, se gärna till att ha ditt anläggnings-ID tillgängligt. Det är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör din bostad. Anläggnings-ID börjar alltid med 735 999. Om du flyttar till en ny bostad kan det vara knepigt att få tag i detta nummer, men hör av dig till oss på kundservice så hjälper vi dig att få fram det.

Teckna elavtal här

Relaterad läsning

Kvinna sätter sin laddare i vägguttag

Bli elsmart - minska din nätavgift

Energimarknadsinspektionen har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027. Så hur fungerar då effektavgiften - och hur kan du hålla den nere?

Så gör du kloka elval

För att göra din elvardag enklare och hjälpa dig göra kloka elval har vi samlat alla våra bästa eltips på ett och samma ställe.