,

Avtalsvillkor

Här hittar du Telge Energis avtalsvillkor samt länk till Elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vi har även listat de villkorspunkter vi anser extra viktigt för dig att notera.

Elbranschens allmänna avtalsvillkor från Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Avtalsvillkor privat

Viktiga punkter i villkoren att notera:

Generiskt för samtliga avtalsformer

 • Ditt elavtal börjar gälla när du mottagit en bekräftelse för avtalet
 • Du har 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit en bekräftelse
 • Om du har en timavläst anläggning betalar du timpris, och har du en månadsavläst anläggning betalar ett månadspris
 • Till ditt elpris tillkommer en fast månadsavgift
 • Vi köper endast förnybar ursprungsmärkt energi
 • Du får faktura i efterskott, månadsvis, med 20 dagars betaltid 
 • Rörligt elavtal + vinterpris elavtal innebär att du har ett fast elpris perioden 1 dec 2023 - 31 mars 2024. Det fasta elpriset gäller för elområde SE3, för övriga elområden tillkommer varje månad en elområdesjustering. Övriga månader har du ett rörligt elpris.
 • Rörligt elavtal + vinterpris är tidsbundet till och med 31 mars 2024, därefter övergår avtalet till rörligt elavtal utan bindnings -eller uppsägningstid. Avbrytande av avtalet inom bindningstiden medför en brytavgift. 

Specifika avtalsvillkor

 • Rörligt elavtal och Rörligt avtal utan påslag har ingen bindningstid eller uppsägningstid och kan sägas upp kostnadsfritt
 • I ditt elpris för Rörligt elavtal och Förvaltat elavtal ingår ett tillägg för påslag, elcertifikat, ursprungsgarantier, kostnader för kraftinköp, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett
 • I ditt elpris för Rörligt utan påslag ingår elcertifikat, ursprungsgarantier, kostnader för kraftinköp, balanskraft samt avgifter till Svenska Kraftnät och eSett
 • Förvaltat elavtal innebär att vi gör prissäkringar för din framtida elförbrukning. Elpriset utgörs av aktuell månads rörliga elpris justerat med resultatet av prissäkringar för aktuell period
 • Förvaltat elavtal har 3 månaders uppsägning och en förtida uppsägning medför en uppsägningsavgift

Avtalsvillkor företag

Telge Energis avtalsvillkor elhandel Företagskund

Telge Energis avtalsvillkor solceller Företagskund (v.4.8)

Telge Energis avtalsvillkor laddbox Företagskund (v.2023.6)

Avtalsvillkor solceller

Telge Energis avtalsvillkor för köp och installation av solceller - privatkunder (v.5.0)

Telge Energis avtalsvillkor för produktionsavtal - mikroproducent

Telge Energis avtalsvillkor för produktionsavtal - småskalig elproducent

Är du inte nöjd?

Det ska vara tryggt och enkelt att vara kund hos oss. Därför vill vi gärna veta om vi inte har lyckats leva upp till dina förväntningar. Om du inte är nöjd finns ett antal sätt för dig att få hjälp.

Läs mer om konsumenträtt, rådgivning och tvistlösning