Vad har lett till det höga elpriset?

Det som gör det så dyrt nu är delvis väderförhållanden – lite regn och lite blåst – samt att den fossila naturgasen är extremt dyr på grund av efterfrågan i Europa vilket spiller över på elpriserna i Sverige. Under hösten släpptes Covid-19 restriktionerna (även om de nu återkommit) vilket ledde till att flera företag startade upp högre produktion igen så att flera konkurrerade om samma el. Dessutom har flera kärnkraftverk stängts ner på grund av lönsamhetsproblem.

Elbörsen NordPool och elpriser i Europa

Men varför påverkar priserna på kontinenten oss? För att få reda på det måste vi se till hur elsystemet är uppbyggt.

Elpriset i Sverige

Den större delen av elproduktionen i Sverige sker i norr och transporteras till söder där den största elförbrukningen sker. Till detta kommer överföringskostnader vilket gör att elen blir dyrare i södra delarna. Priset på el sätts också av tillgång och efterfrågan i varje del av elnätet.

Elpriset i Europa

Det svenska elnätet är också ihopkopplat med kontinenten via elbörsen NordPool, en handelplats för el. Om Sverige har överskott kan vi sälja elen till andra länder och om vi har underskott kan vi köpa in el på elmarknaden. Det betyder därmed också att elpriset påverkas av elpriser i andra länder eftersom elproducenterna gärna säljer el till den som betalar mest. Idag är det högt elpris i Sverige, men det är ännu högre i andra delar av Europa som är mer beroende av andra energikällor.

Hur elpriset påverkas

Om efterfrågan ökar och priset på gas därför skenar i exempelvis Tyskland så påverkar det elpriset i de andra länderna som handlar via NordPool. Likaså om elanvändningen ökar (som skedde när flera länder släppte sina restriktioner och produktionen kom igång efter Covid-19 samt när vädret blev kallare) så höjs priserna. Utöver detta så har priserna på koldioxidutsläpp också stigit kraftigt i Europa vilket har påverkat priserna.  

Hur mycket har elpriset stigit?

Skillnaden för priset beror på var i landet du befinner dig. Det rörliga elpriset kan skilja sig jättemycket och från dag till dag svänga skarpt upp och ner. Just nu betalar elanvändare i södra delen av landet betydligt mer än norra delen. Varför? Jo, i norra Sverige produceras den stora delen av Sveriges vattenkraft bland annat.

Så stor är skillnaden från förra året

För en genomsnittsfamilj med 4 personer i hushållet som bor i villa har det rörliga elpriset stigit kraftigt. I oktober förbrukar vi ungefär 10% av årsförbrukningen. Om vi jämför priserna i oktober för ett år sen med oktober i år så är prisskillnaden stor. I exemplet med hushåll på 4 personer i villa med rörligt pris är det runt 575 kr dyrare för en familj som bor i Stockholmsområdet och ända upp till 748 kr dyrare för en familj som Skåne.

  • SE3 (Stockholm): Skillnaden är 66,87 öre/kWh alltså 575 kr
  • SE4 (Malmö): Skillnaden är 86,97 öre/kWh alltså 748 kr

PS. Bara så du vet: vi tjänar inte mer pengar för att elpriset är högt.

Hur blir elpriset framåt?

Fortsätter det kalla vädret under resten av vintern så finns risk att priserna ligger kvar på höga nivåer eller höjs ännu mer. Även blåsten spelar roll. Exempelvis har det heller inte blåst så mycket och vindkraftverk har därför inte kunnat producera lika mycket el. Vatten i vattenkraftsmagasinen har ökat men inte tillräckligt för att sänka priserna. Vattenkraften står för den största delen av Sveriges energiförsörjning. Men det finns bekymmer med överföringar.

Vi ska också komma ihåg att Sveriges företag har öppnat upp efter Covid-19 och energiförbrukningen ökat ytterligare vilket kan få konsekvenser för priserna.

Vi vet alltså inte exakt hur det blir, men vi vet att det är många faktorer att ta hänsyn till när bedömningar om elpriset ska göras.

Hur ska jag som kund tänka kring elpriset? Kan jag skydda mig från uppgångar?

Det kan handla om mycket pengar och vilket avtal du ska välja beror på hur högt du värderar att känna dig säker.

Rörligt avtal

Om vädret blir väldigt kallt kan priset gå upp kraftigt, men om det blir en mild vinter kan priserna gå ner och då kan du vinna på ett rörligt avtal.

Tryggt avtal

Med Tryggt avtal så kan du jämna ut de snabba svängningarna och skydda dig mot topparna eftersom vi prissäkrar framtida elanvändning. Du som kund betalar därför ett jämnare pris.

Vinteravtal

Vill du binda elavtalet under vintern ? Då väljer du vårt vinteravtal.

Solceller & vindandelar

De som verkligen sitter i en guldsits är våra kunder som installerat solceller eftersom de säljer den el de själva inte använder och får en hög ersättning. Även våra vindandelsägare sitter fint till eftersom de får köpa in el till självkostnadspris.

Kan jag göra något för att minska min elanvändning?

På kort sikt finns det en del mindre åtgärder i hemmet som du kan göra för att minska din elförbrukning, speciellt om du bor i villa. Då kan du sänka temperaturen ett par grader i rum du inte använder så ofta eller släcka lamporna, isolera vind och täta fönster med nya tätningslister. På lång sikt finns fler saker göra, såsom att byta sättet du värmer upp ditt hus eller att isolera om du bor i ett äldre hus.

Du vet väl att du som kund alltid kan se din förbrukning på Mina sidor. Du kan också räkna med din faktura i mitten av månaden, för Södertälje-kunder kom december-fakturan till exempel den 12 januari.

Här hittar du några tips på saker du kan göra för att sänka elräkningen kortsiktigt.

Hur kommer elen se ut i framtiden - vilken produktion?

Priserna för att producera solkraft och vindkraft har fallit kraftigt de senaste 10 åren vilket snabbar på utbyggnaden. När vi bygger ut förnybara energikällor kommer vädret att påverka elpriset. Därför är det rimligt att anta att elpriset under de kommande åren kommer att vara ryckigt med många svängningar upp och ner. Å andra sidan så kommer vi framöver inte behöva betala så höga priser för koldioxidutsläpp och teknikutvecklingen går snabbt framåt med lagring och med flexibel användning kan, och kommer bli en större stabilitet. Den gamla sanningen om att vi har låga priser på sommaren och höga priser på vintern i Sverige kommer inte stämma framöver – det har vi redan sett.

Vill du höra mer om något av alternativen är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-34 40 40