,
Tolkar sin faktura och använder miniräknare

Om de höga elpriserna

Elpriset har de senaste månaderna skjutit i höjden och har stundvis legat på historiskt höga nivåer vilket gör vardagen dyrare för många hushåll. Vi får många frågor från våra kunder om prisläget och här försöker vi besvara några av de allra vanligaste.

Vad har lett till de höga elpriserna?

De höga elpriserna är resultatet av flera olika omständigheter:

Vädret

Faktorer som blåst och nederbörd påverkar mängden förnyelsebar el som kan produceras. Våren har varit ganska kall och torr men mot slutet av maj bjöds vi på blötare väder. Tyvärr räcker det inte till för att kompensera för de mindre förmånliga förhållanden som rådde tidigare under våren. Även södra Norge har en pressad energisituation med historiskt låg tillgång till vattenkraft, något som även påverkar den svenska marknaden.

Kärnkraften

Både Ringhals 3 och det finska kärnkraftverket Olkiluoto är i revision (service). Dessutom har flera kärnkraftverk stängts ner på grund av lönsamhetsproblem. Så utbudet av kärnkraftsel kommer tyvärr inte kunna sänka priserna nämnvärt framöver.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har lett till sanktioner mot Rysslands oljeexport samtidigt som Ryssland har strypt sina gasleveranser till flera europeiska länder. Den fossila naturgasen är extremt dyr på grund av hög efterfrågan i Europa vilket spiller över på elpriserna i Sverige, trots att vi själva använder väldigt lite fossilt bränsle.

Koldioxidskatter

Skatten på koldioxidutsläpp har också stigit kraftigt i Europa vilket har påverkat priserna negativt.

Överföringsproblem

Den allra största delen av elproduktionen i Sverige sker i norr och transporteras till söder där den största elförbrukningen sker. Tidvis har det varit problem med överföringskapaciteten mellan de två delarna.

Det är även viktig att veta att vi som elleverantör inte tjänar mer pengar bara för att elpriset är högt.

Elbörsen NordPool och elpriserna i Europa

Varför påverkar priserna på kontinenten oss? För att ta reda på det måste vi titta på hur elsystemet är uppbyggt.

Det svenska elnätet är sammankopplat med kontinenten via elbörsen NordPool, en handelsplats för el. Om Sverige har överskott på el kan vi sälja den till andra länder och om vi har underskott kan vi i stället köpa in el på elmarknaden. Det betyder att elpriset påverkas av elpriser i andra länder eftersom elproducenterna gärna säljer el till den som betalar mest. Sverige har höga elpriser, men faktum är att de är ännu högre i andra delar av Europa som är mer beroende av exempelvis fossila energikällor.

Hur mycket har elpriset stigit?

Hur stor prisökningen varit beror på var i landet du befinner dig och det rörliga elpriset kan skilja sig jättemycket från dag till dag. I dagsläget betalar elanvändare i södra delen av landet betydligt mer än de i den norra delen. Varför? Jo, i norra Sverige produceras den stora delen av Sveriges vattenkraft bland annat.

Hur blir elpriset framåt?

Det är svårt att sia om exakt hur elpriset kommer att utvecklas framöver, men vi vet att det är många faktorer att ta hänsyn till när en sådan bedömning ska göras. Framför allt kan vi konstatera att behovet av el kommer fortsätta att öka, både till följd av elektrifieringen av samhället och på grund av att vi rent generellt förbrukar mer el. Vi kommer även fortsatt påverkas av nätbegränsningar mellan olika prisområden i landet, priset på el i resten av Europa, vädret och hydrologin (det vill säga hur mycket vatten som finns i vattenkraftsproducenternas vattenmagasin), men framför allt hur kriget i Ukraina utvecklas framöver.

Hur ska jag som kund tänka kring elpriset? Kan jag skydda mig från uppgångar?

Det kan handla om mycket pengar och vilket avtal du ska välja beror på hur högt du värderar att känna dig säker.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad. Det rörliga elpriset utgår från det så kallade spotpriset som sätts på den nordiska elbörsen, NordPool. Ett rörligt avtal passar dig som har möjlighet att ta plötsliga pristoppar men fortfarande vill ha marknadens lägsta pris sett över tid och/eller har en timavläst elmätare så att du har möjlighet att styra din förbrukning till de billigare timmarna.

Tryggt elavtal

Med Tryggt avtal kan du jämna ut de snabba svängningarna och skydda dig mot de värsta topparna eftersom vi säkrar ditt elpris upp till ett år framåt. Du som kund får därför ett jämnare pris.

Solceller

De som verkligen sitter i en guldsits är våra kunder som installerat solceller eftersom de säljer den el de själva inte använder och får en hög ersättning.

Vill du veta mer om något av alternativen är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-34 40 40

Kan jag göra något för att minska min elanvändning?

På kort sikt finns det en del mindre åtgärder i hemmet som du kan vidta för att minska din elförbrukning, speciellt om du bor i villa. Då kan du sänka temperaturen ett par grader i rum du inte använder så ofta eller släcka lamporna, vindisolera och täta fönster med nya tätningslister. På lång sikt finns fler saker göra, såsom att byta sättet du värmer upp ditt hus eller att isolera om du bor i ett äldre hus.

Du vet väl också att du som kund alltid kan se din förbrukning på Mina sidor?

Här hittar du fler tips på saker du kan göra för att sänka elräkningen.

Hur kommer elproduktionen se ut i framtiden?

Kostnaden för att producera solkraft och vindkraft har fallit kraftigt de senaste 10 åren vilket snabbar på utbyggnaden. När vi bygger ut förnybara energikällor kommer vädret att påverka elpriset. Därför är det rimligt att anta att elpriset under de kommande åren kommer att vara ryckigt med många svängningar upp och ner. Å andra sidan så kommer vi framöver inte behöva betala så höga priser för koldioxidutsläpp och den snabba teknikutvecklingen gällande lagring och mer flexibel elanvändning kommer leda till större stabilitet.

Den gamla sanningen om att vi har låga priser på sommaren och höga priser på vintern i Sverige kommer inte stämma framöver – det har vi redan sett.