,

Information till dig som köpt en Easee laddbox av Telge Energi

Laddboxen Easee blev den 15 mars säljstoppad i Sverige av Elsäkerhetsverket. Beslutet innebär att produkten inte längre får säljas och att Easee som tillverkare är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar.

Elsäkerhetsverket har ett pågående projekt som granskar de sex vanligaste modellerna av laddboxar till elbilar på marknaden. Granskningen har nu lett till att laddboxen Easee Home får försäljningsförbud. Detta innebär att samtliga laddboxar som finns hos Telge Energi och andra återförsäljare, importörer och leverantörer behöver skickas tillbaka till tillverkaren. Laddboxar som redan är installerade återkallas inte.

Easee har gått ut med att de inte håller med om Elsäkerhetsverkets beslut, varken tekniskt och juridiskt. De överklagar både det införda säljstoppet och dess omedelbara verkan.

Vi håller löpande kontakt med våra leverantörer och inväntar besked från Easee om åtgärder för redan installerade laddboxar. Vi uppdaterar löpande informationen här på vår webbplats.

Har du beställt en laddbox men inte fått den installerad? Kontakta oss på laddinstallation@telgeenergi.se så hjälper vi dig.
 

Vad innebär säljstoppet?

Beslutet innebär att Easee måste återta laddboxarna från återförsäljare och åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till Easee att kommunicera ut och verkställa.

Kan jag fortsätta att ladda min elbil?

Det finns i dagsläget ingen allmän avrådan från att fortsätta ladda sin bil med Easee laddbox. Om laddboxen hade haft brister så att den hade varit direkt farligt att använda skulle beslutet varit att återkalla produkten. Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna kan leda till omedelbar personskada eller sakskada.

Mer information från Elsäkerhetsverket: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyheter/2023/laddbox-far-forsaljningsforbud/

Mer information från Easee: https://easee.com/se/artiklar/easee-overklagar-elsakerhetsverket-beslut/