,

Producera egen el med vindandelar

När du köper vindandelar gör du något bra för både klimatet och dig. Samtidigt som du är delaktig i produktionen av din egen el bidrar du till att mer förnybar el kommer ut på elmarknaden. Som tack får du köpa el från vindkraft till ett riktigt bra pris.

Med vindandelar får du köpa elen till ett riktigt bra pris, och du kan sälja eller överlåta dina andelar till släkt och vänner när du vill. Som kund hos oss på Telge Energi kan välja mellan två vindandelsföreningar: Telge Energi Vind eller Solivind El Ekonomisk förening.

Observera att du enbart kan vara andelsägare i en av de två vindföreningarna som förvaltas av Telge Energi för att kunna nyttja dina andelar i kombination med elavtalet.

Läs mer och hitta information från respektive förening här:

Telge Energi Vind

Solivind