Telge Energi logotypTelge Energi logotyp

Telge Energi Vind ekonomisk förening

Telge Energi Vind är en ekonomisk förening som äger två vindkraftverk, Movind i Kalmar län och Hedvind i Dalarna. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas miljöengagemang och ekonomiska intressen. Detta gör föreningen genom att förvärva, äga och förvalta vindkraftverk som producerar el som täcker alla medlemmarnas elförbrukning. Föreningens nuvarande styrelse har 8 medlemmar och väljs på föreningsstämman.

Kontaktuppgifter till föreningen: telgeenergivind@telge.se

Medlemsbrev april 

Här hittar du det senaste medlemsbrevet som skickades ut i april: Medlemsbrev april 2024

GodEl blir Telge Energi Vinds nya förvaltare

Telge Energi Vind har tecknat ett förvaltningsavtal med GodEl som kommer att ta över som förvaltare efter Telge Energi. GodEl vann upphandlingen som styrelsen har gjort under vintern sedan Telge Energi sagt upp avtalet med föreningen. GodEl är Sveriges åttonde största elbolag och säljer enbart förnybar el. 

Sedan starten 2005 driver GodEl förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har enligt SKI (Svensk Kvalitetsindex) 2023 Sveriges mest nöjda privatkunder och har enligt Kantar Public 2023 högst anseende i branschen. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat 65 miljoner kronor till välgörenhet. 

Övertagandet kommer preliminärt att ske 1 september 2024. Telge Energi stänger samtliga tjänster gällande förändringar i medlemsregistret den 31 maj. Under perioden juni-november 2024 går det inte att sälja, köpa, flytta eller överlåta andelar. Vi kommer att informera i medlemsbrev om när dessa tjänster kan erbjudas igen. 

Information till medlemmar från GodEl

Hur fungerar det med mina vindandelar hos GodEl från och med den 1 september 2024? 

Som medlem i vindföreningen Telge Energi Vind förs dina andelar över till GodEl den 1 september. Varje andel ger dig 100 kWh på ett helt andelsår (april-mars) och tilldelas med 1/12 varje månad när du har tecknat ett elavtal med GodEl från och med den 1 september.

Detta gäller för köp, sälj och byten: 

  • Man kan idag inte sälja eller köpa andelar från föreningen. Detta kan man göra under vissa perioder
  • Man kan fram till 31 maj flytta eller överlåta andelar mellan olika avtal/anläggningar/anläggningsID via kontakt med Telge Energi
  • Från 1 juni och framåt kan inga förändringar göras av andelar, flytt, köp, sälj eller byten. GodEl kommer att återkomma när de kan hjälpa till med detta under hösten. GodEl ger besked innan sommaren om från vilket datum detta är möjligt igen.
  • Köp och sälj av andelar kommer föreningen informera om när det är möjligt
  • Flytt av andelar mellan avtal/anläggningar/anläggningsID tar vi in beställningar på och genomför hos oss i slutet av året
  • Överlåtelser tar vi in beställningar på och genomför hos oss i slutet av året

Det är föreningen som beslutar om medlemspriset på andelsel. Nya uppdaterade avtalsvillkor för andelsel kommer att gälla från och med den 1 september 2024 och publiceras här på hemsidan i slutet av juni.

Här kan du läsa med om hur övergången kommer gå till och vad som händer med dina vindandelar.

Inspelning från föreningsstämman 4 april

Här kan du se inspelningen från den extrainsatta föreningsstämman som ägde rum den 4 april: Inspelning extra föreningsstämma

Här kan du läsa protokollet från stämman: Protokoll extra föreningsstämma

Information från styrelsen

Digitalt informationsmöte 24 januari

Här kan du se inspelningen från mötet

Dokument från mötet

Ekonomi per december 2023

Presentation OX2 och innebörd för föreningarna

Nytt medlemspris från 1 februari 2024

Styrelsen har beslutat att höja medlemspriset från 40 öre i januari till 85 öre/kWh exklusive moms (126,25 öre/kWh inklusive moms) under perioden februari - april 2024.

Våra två vindkraftverk har under sommar och höst producerat betydligt mindre än normalt för perioden. Driftproblemen har förvärrats i december. Elproduktionen från Hedvind har åter påverkats negativt genom is på vingarna och Movind har haft driftstopp sedan början av december. Reservdelar är beställda och på väg, men det är fortfarande oklart när Movind startar igen.

Driftproblemen gör att föreningen måste köpa in el för att täcka medlemmarnas förbrukning under november och december. För att täcka dessa kostnader har styrelsen beslutat om ovanstående prishöjning.

Vi arbetar för fullt med att Movind ska kunna startas upp innan nyår och att vi slipper is på vingar under resten av vintern och att vi därmed kan sänka medlemspriset till 40 öre/kWh i maj 2024.

Elpristillägg

Elpristillägg för april 2024 (exkl. moms)*:

SE1: 16,98 öre/kWh

SE2: 18,32 öre/kWh

SE3: 25,57 öre/kWh

SE4: 33,22 öre/kWh

*Elpristillägget baseras på skillnaden mellan det viktade produktionspriset och inköpspriset av medlemsel i respektive elområde under aktuell månad.

Här kan du se tidigare månaders elpristillägg

Vindandelar och timpris

Här kan du läsa mer om den nya funktionen timpris i kombination med vindandelar som innebär att du som har en timavläst anläggning från och med 1 april 2023 betalar timpris på din överskjutande el.

Så här fungerar timprisavtal i kombination med vindandelar

Medlemsförmån över tid Telge Energi Vind

Graferna som länkas nedan visar medlemsförmånen, det vill säga skillnaden mellan marknadspriser och medlemspriser per månad. Vi har jämfört medlemspriserna med Telge Energis rörliga pris i respektive elområde för aktuell månad. Som ni kan se så har medlemsförmånen för medlemmar i SE4 och SE3 varit betydligt större än för medlemmar i SE1 och SE2 under året 2022. Från och med mars 2023 så kommer skillnader i medlemsförmån mellan våra elområden att minska då vi nu infört ett elpristillägg som jämnar ut skillnaderna.

Medlemsförmån 2023 - publicerades 29 januari

Produktionsstatistik och elpriser

Här uppdaterar vi historiska elpriser, produktionsstatistik per månad, produktionspriser och inköpspriser för el. Föreningens inköpspris är det pris som föreningen får betala för att köpa tillbaka medlemmarnas förbrukning för medlemsel i respektive elområde.

Elpriser per elområde 2023 - publicerades 12 mars

Historiska elpriser per elområde apr 2023 - mar 2024 - publicerades 23 april

Produktion Hedvind februari 2024 - publicerades 12 mars

Produktion Movind februari 2024 - publicerades 12 mars

Produktion och förbrukning medlemsel - publicerades 23 april

Stadgar och avtalsvillkor

Här kan du ladda ner och läsa stadgar och avtalsvillkor för Telge Energi vind ekonomisk förening:

Stadgar för Telge Energi Vind

Avtalsvillkor för Telge Energi Vind

Protokoll och information från styrelsen

Laddningsikon
Laddningsikon
Laddningsikon
Laddningsikon

Blanketter

Laddningsikon

Träffa styrelsen

Johan Öhnell, ordförande

Johan är grundaren till Telge Energi AB och var företagets VD under åren 1996-2011. Johan är ordförande i solelbolaget Solkompaniet och ansvarig för nätverket Solelkommissionen. Han är också ansvarig för nätverket Solovindandelsföreningarna som Telge Energi vind ek förening är initiativtagare till. Nätverket arbetar för att andelsägd vind och solel ska omfattas av samma skattereduktion som villaägare som bygger egen sol vindel får sedan 2015.

Bor med Ulrika och 1 barn i villa i Södertälje. Förbrukar 22 000 kWh/år, har 100 vindkraftsandelar och solel på taket.

Martin Hedberg, ledamot

Martin Hedberg är meteorolog och klimatexpert. Arbetar i egen regi med kommunikation av klimat, extremväder, framtidsscenarier och omställning. Han är utbildad vid Stockholms universitet och har arbetat som meteorolog i Flygvapnet, på SVT och vid expeditioner. Martin gav under 2019 ut boken Extremt väder.

Martin bor i villa i Nacka. Förbrukar ca 6000 kWh el per år. Använder även modern vedpanna och solvärme.

Maria Richtnér, ledamot

Maria jobbar sedan november 2020 som Hållbarhetschef på Telge AB med fokus på att förena hållbarhet med affär- och kundnytta. Maria har 20 års erfarenhet från energibranschen där hon haft olika specialist- och chefsroller inom elhandel, elnät, strategi, affärsutveckling, ekonomistyrning och riskhantering. Utbildad civilekonom vid Högskolan i Karlstad.

Bor med Anders och tre barn i villa i Huddinge. Villan förbrukar 18 000 kWh/år och har sedan 2016 solceller på taket. Tar sig fram med elcykel, elbil, till fots eller joggandes och älskar smaken av kaffe bryggt på förnybar energi.

Daniel Eriksson, ledamot

Daniel är jurist, ekonom och ingenjör. Han har ett långt förflutet i försäkringsbranschen men är numera egen företagare med fokus på juridiska frågor.

Han bor i villa utanför Gnesta. Den värms med bergvärme och hushållet förbrukar ca 25 000 kWh per år. Daniel vill gärna ha mer solel så att föreningen kan leverera el även under vindstilla dagar.

Hans Sollenberg, ledamot

Hans är maskiningenjör och har arbetat inom energibranschen med drift, underhåll och större upphandlingar under många år. Inriktningen har övervägande varit på miljöförbättrande verksamhet inom produktion av fjärrvärme, fjärrkyla, el och ånga, dels genom att ersätta fossila bränslen till förnyelsebara samt genom drift-och miljö optimeringar. I tidigare tjänst som VD för ett vindkraftbolag upphandlade Hans ca 200 nya vindkraftverk som bolaget sedan förvaltade. Sedan 2016 driver hans ett eget konsultbolag som på uppdrag främst upphandlar och tecknar avtal för stora energianläggningar med förnyelsebara bränslen inom kraft/värme branschen. Bolaget hjälper även vindkraftsägare att driva deras vindkraftverk så optimalt som möjligt.

Hans bor i villa i Uppsala, den har 100% el från vindkraft och värms med luftvärmepump (med el från vindkraft) och fjärrvärme. Hushållet förbrukar ca 24 000 kWh/år. Hans ser gärna att föreningen utökar sin produktion med solel som ett miljövänligt komplement till vindkraften.

Palle Berlin, leadmot

Palle är 44 år och bor med fru och två pojkar (12/14) i Älvsjö i södra Stockholm. Han äger 100 andelar och förbrukar ca. 16 000 kWh per år i ett hus byggt 1935.

Palle är utbildad civilekonom från Handelshögskolan (1999-2004) och har stort intresse för energifrågor, både med fokus på resurser och på marknader. Han har jobbat på Scania hela sin karriär inom affärsområdet Financial Services. Jobbar sen ett halvår inom ett nytt koncernbolag som heter Traton Financial Services där han är ansvarig för hanteringen av kreditrisker.

Palles bidrag till styrelsen är ekonomiska frågor med specialitet inom analys och uppföljning.

Stefan Sundelius, verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.

Valberedning i Telge Energi Vind 

Sven Wibeck

Bor i Enköping. Köpte första vindandelarna 2010. Tyckte det var en bra tanke att skapa en ekonomisk förening med först vindkraftverk och nu även solceller. Har suttit i valberedningen sedan första mötet. 

Är egenföretagare inom elinstallation. Min sista anställda slutade i år så nu är jag riktig pensionär (68 år).

Har alltid varit föreningsmänniska och är kassör, ledamot, revisor och sitter i valberedningen i olika föreningar.

Peter Wiström

Bor i Helsingborg. Köpte vindandelar efter att vi flyttat till ett radhus 2006. Har sedan länge haft ett stort intresse av styrelsearbete och sitter med i vår bostadsrättsförenings styrelse. 

Varit egenföretagare inom fastighetsförvaltning sedan 1999. 

Tycker solelparker är en väldigt god och spännande idé och jag vill såklart investera i fler andelar. 

Jag ser fram emot att kunna bidra till arbetet i valberedningen. 

Stefan Sundelius

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002.

Var med och startade upp Telge Energi vind. Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll Järfälla.

Förbrukar 2500 kWh per år.